Svátek má: Ilja

Komentáře

Pozoruhodné pandemické počty a statistika.

Je velmi obtížné pochopit jednání a rozhodování lidí, členů vlády, zvláště pak ministerstva zdravotnictví v čele s „populárním“ ministrem a jeho na výsost kvalifikovaného „kolegia poradců“,

...kteří jsou zaangažovaní do pandemické problematiky. Je snad výhodou či právem těchto lidí rozhodovat navzdory evidentním, nezpochybnitelným a prokazatelným, celosvětově získaným ponatkům a zjištění o neefektivnosti a škodlivosti tzv. proticovidového očkování?

Jsou snad poznatky z výzkumu těchto vědců a jejich  praktického zjištění a zkušeností nějakým nežádoucím bludem, když několik málo lidí všechny tyto poznatky zásadně odmítají, resp. ignorují? Nebo je snad jejich rozhodování podloženo výsledky získaných na základě nějakého vědeckého bádání, reálných poznatků, faktů a výsledků, které je opravňují k těmto genocidním rozhodnutím? Neslyší, spíše však nechtějí slyšet sílící hlasy veřejnosti, ale především odborníků o nesouhlasu, jejich protesty a odmítání, relevantní názory, podložené fakty a důkazy medicínských a zdravotnických kapacit nejen  u nás, ale i v jiných státech světa? Přesto několik chytrých, domýšlivých,  licoměrných, zkorumpovaných, nebo v horším případě lidí odborně na úrovni pomocných pracovníků patologie rozhodují o zdraví a životech milionů lidí. Jejich jednání lze považovat za fašistické, neboť tímto svým rozhodováním jakoby rozhodovali či odsuzovali lidi k jejich plánované smrti. V období fašismu byli tito lidé soustřeďováni v koncentračních táborech, protože dnes máme liberální demokracii, nechávají své obětí žít, protože oni ke své smrti dojdou pomalu ale jistě sami.
    
Jak nám oficiální statistika předkládá svá čísla docházíme nutně k závěru, že u nás snad ani neexistuje zdravý člověk, všichni jsou tak či onak nějak postiženi virem covidu-19, delty a v poslední řadě houfně virem omicron. Poslední veřejný statistický údaj dokonce zmiňuje již   80 % nově nakažených. Z jakého základu je těch 80 % nově nakažených? Znamená to snad, že 80 % občanů ČR je evidentně nakažených? Zítra přibude dalších iks tisíc nakažených, za týden další a už to bude třeba celkem 120 %! To si asi budeme muset půjčit lidi z Rakouska, nebo co. Otázka: je to možné? Ne, není. Je to nesmyslné, nelogické, nepravdivé, zavádějící, nečestné a nemravné jednání. Nemluvě o tom, že jak říká jedna občanka: „Je to nepochopitelné. Jsem naočkovaná i třetí dávkou a stejně nemůžu na (chirurgický) zákrok bez testu!“ No není divu, když stejnou nekvalitní vakcinou proti Covidu-19 jsou lidé očkování i proti mutaci delta a nyní dokonce i proti omicronu.
    


Právě zde se nabízí alarmující otázka, zda všichni ti  zainteresovaní páni profesoři, doktoři, epidemiologové a jiní odborníci uvažují hlavou, nebo tou částí těla, kde končí záda. Je leden, zimní měsíc a každý, kromě dětí a mládeže léta ví, že je to období častého respiračního onemocnění, jako je tradiční chřipka, nachlazení, s příznaky plicních onemocnění, tedy kašle, zvýšené teploty apod., což tato vládnoucí klika nerespektuje, nehodí se jí to do krámu! Má totiž jisté „ specifické zadání“ (zaúkolování) které musí nutně realizovat. Je totiž prokázáno, že testovaní lidé s různorodými příznaky jsou pro tyto odborníky pozitivní na Covidu-19, v současnosti pak na omicron. Máš nudli pod nosem? Pak jsi pozitivní! Zakašlal jsi, protože tě škrábe v krku? Jsi nakažený! Takto je možné pokračovat! Jak snadné, řekl by asi detektiv Sherlock Holmes! Ještě že do tho nezapočítávají „zaražené větry“!
    
Jinými slovy, jak málo stačí l tomu donutit lidi, potažmo celý národ k poslušnosti, potažmo omezení jejich života potřebného pohybu, výkonu práce, zaměstnání, vzdělávání, kultury, sportu atd. Jejich počty, nikoli matematika (k matematice jejich počínání má hodně daleko), jsou velmi prosté: 1+1 = 11, 2+2 = 22, nebo 9+9 = 99. V konečném výsledku jsou to tisíce denně oproblematicky nakažených (mezi nimi nemálo naprosto zdravých lidí), což se může na jedné straně jevit „jakoby“ alarmující, na druhé straně však pro ty driáčníky také výhodné, neboť mohou lépe zdůvodnit potřebu či nutnost očkování , které by mělo lidi ochránit před Covidem-19. Co na tom, že např. vakcíny nejsou vakcíny, ale posilovací booster imunity proti covidu, že tyto rádoby vakcíny  fy. Pfizer nejsou stále oficiálně schváleny, ale jsou jen v podmínečném povolení? Kde je tedy záruka kvality, spolehlivosti a zaručované účinnosti?        
   
Nicméně, pro samolibou diktující vrchnost platí jedna zásada: Účel světí prostředky! Co jim říká svědomí, je otázka, stejně jako je otázka, zda nějaké svědomí, čest a odpovědnost vůbec mají!

Jiří  Baťa
       


Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano
transparent.gif transparent.gif
6%
Ne
transparent.gif transparent.gif
84%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
10%