Svátek má: Alois

Komentáře

Jak to vidím já

S tím, co zde napíšu, se můžete, ale také nemusíte ztotožnit. Je to na vás. Proto ten nadpis.


Žijeme v hluboké celospolečenské krizi. Politická garnitura naší země dlouhodobě nesleduje zájmy občanů této země, ale převážně své privátní zájmy a zájmy cizích zemí. Současná vláda celý tento proces urychlila a „zdokonalila“.

Žijeme v době, která je charakterizovaná  rozvalem zemědělství, školství, průmyslu, zdravotnictví a dalších odvětví. Vysoká míra inflace, snižování reálných mezd, vysoké ceny základních potravin a energií zásadním způsobem ohrožují životní podmínky velké části našich občanů.

V tomto marasmu současná vláda (záměrně nepíšu „naše“ vláda, protože za svou ji nepovažuji) místo toho, aby začala řešit problémy, které naše občany trápí, tak jde od aféry k aféře. Místo toho, aby tito politici řídili tuto zem ku prospěchu občanů, tak straší společnost cenzurou, politickými procesy, z protestujících zemědělců dělají proruské dezoláty. Občany straší válkou na Ukrajině a sami ji eskalují místo toho, aby hledali mírové řešení. K rozdělování společnosti využívají i další prostředky. Musím konstatovat, že se jim to daří. A tak bych mohl ještě dlouho pokračovat. Je zde tedy legitimní otázka: Proč takto škodí našim občanům? Je to z neznalosti, z neschopnosti, nebo jsou zde jiné – cizí zájmy? Vždyť lidé si tyto politiky platí ze svých daní. Politici jsou tedy svým způsobem v zaměstnaneckém poměru občanů.

V každém případě si je vládní koalice vědoma situace, ve které se nachází. Ví, že občané nejsou s touto vládou spokojeni a v příštích volbách by se ocitla v propadlišti politických dějin. Proto dělá vše, aby se udržela u moci co nejdelší dobu. Jedním z těchto opatření, které vládní poslanci připravují, je změna volebního zákona. Jedná se o tzv. Korespondenční hlasování. Tuto změnu zdůvodňuje vládní koalice tím, že občanům ČR, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí, je nutné volební akt ulehčit. Z tohoto důvodu tito voliči nemusí k volební urně, ale budou moci poslat volební lístek poštou. To, samo o sobě nejen že porušuje anonymitu volby, ale také to dává možnost pro nezákonnou manipulaci s hlasovacími lístky. Ve své podstatě návrh změny volebního zákona porušuje principy volebního práva.

To ale není vše. Tento způsob volby má být spojen se změnou zákona o udělování státního občanství. Tato změna umožní získat státní občanství lidem, kteří se kdysi dávno vystěhovali například do USA, ale také jejich potomkům až do čtvrtého pokolení. Podle některých odhadů je takových lidí, například v USA až 1,5 miliónu. Ve své podstatě by to znamenalo, že tito lidé ani nemusí umět mluvit česky, nemají žádné znalosti o situaci v ČR, neví ani čím a jak naši občané žijí. Ve své podstatě tito lidé budou ovlivňovat život občanů, kteří zde žijí, pracují a ze svých daní platí politiky. Bude těmto zahraničním voličům záležet na řešení našich vnitřních problémů?

Jsem toho názoru, že situace v ČR mílovými kroky spěje k velké vnitřní krizi. Pokud nechceme, aby následky naší nečinnosti byly tragické, je nutné dosáhnout toho, aby současná vláda byla odvolána. Vzhledem k tomu, že žádná vláda od doby platnosti naší Ústavy nedokázala (nechtěla) zformulovat a schválit ústavní zákon o všeobecném referendu, nezbývá nám nic jiného, než vyjít masově do ulic a důrazně a dlouhodobě dávat najevo vládním politikům svůj názor na ně. Nemůžeme čekat na řádné volby, které mají být v příštím roce. Občané, společenské organizace, neparlamentní politické subjekty, odbory, ti všichni by měli zapomenout na některé rozdíly v chápání dílčích problémů. Musíme se sjednotit v úsilí o odvolání vlády. To by měl být náš společný cíl pro tento rok.

Tak jak to vidíte vy?

Ladislav Petráš