Svátek má: Václav

Zprávy

Velikost textu:

Vypnutí webů? Mohlo se jednat o trestný čin

Vypnutí webů? Mohlo se jednat o trestný čin

Plukovník ve výslužbě a bývalý člen Vojenského zpravodajství Jiří Wagner tvrdí, že se vláda i bezpečnostní složky dopustily zneužití úřední osoby, přisvojení pravomoci úřadu, pomluvy a křivého obvinění. 

Jiří Wagner
8. listopadu 2022 - 10:30

Trestní oznámení na vládní politiky i zaměstnance Vojenského zpravodajství kvůli zablokování internetových stránek Exanpro.cz bez pokynu policie nebo soudů bylo přijato. Toto trestní oznámení se týká i některých politiků a novinářů právě kvůli následným prohlášením, že tyto weby ohrožují státní bezpečnost a podobně. Státní orgány ho nyní postupují různým instancím a už to je podle bývalého zpravodajce a provozovatele zmíněného webu Jiřího Wagnera ukázka, že se mohlo jednat o trestný čin. 

Podle bývalého zpravodajce spočívá hlavní problém v tom, že pokyn k zablokování osmi internetových serverů (mezi které mj. patřil i server PrvniZpravy.cz, pozn. redakce), přišel právě od Vojenského zpravodajství, jehož činnost podléhá vládě, a tedy se na celém procesu podílelo: 

„Už jen tím, že vytvořili seznam a šli za poskytovatelem služeb s důrazným požadavkem, aby weby zablokoval, jednali protizákonně. Vojenskému zpravodajství něco takového nepřísluší, jde o úřední osoby, které zneužily a přisvojily si pravomoc úřadu. Ony nerozhodují o tom, kdo by měl být zablokován, to přísluší orgánům činným v trestním řízení. Přesto samy vytvořily seznam a šly za poskytovatelem,“ vysvětlil Wagner.

Jako důkaz uvedl dvě verze dopisů z Vojenského zpravodajství směřovaných řediteli NIX.CZ Adamu Goleckému a místním operátorům. Jednu si vyžádal Český rozhlas, druhou zveřejnilo Vojenské zpravodajství samo na svých internetových stránkách až po tomto kroku médií. Obě verze se od sebe v několika formulacích liší (z neznámých důvodů). V obou však stojí: 

„Žádáme Vaším prostřednictvím jednotlivé sítě zapojené do neutrálního uzlu NIC.CZ o preventivní opatření, a to technické znemožnění přístupu k navrženým dezinformačním stránkám obsaženým v připojeném seznamu.“ 


V jednom dopise je jako podpis uvedeno pouze: Národní centrum kybernetických operací, v druhém už chybí jakýkoliv podpis nebo autor. V obou je však uvedeno „poděkování za odvahu“. Za zmínku stojí také: 

„V aktuální krizové situaci je Česká republika vystavena šíření informací potenciálně naplňujících podstatu podpory nezákonného jednání postižitelného i v trestněprávní rovině. Subjekty na seznamu se dlouhodobě účastní aktivní podpory hybridního působení ruských bezpečnostních entit, potažmo ruského státu proti zájmům České republiky a jeho partnerů v EU a NATO a zmíněné hybridní působení je de facto povýšeno na úroveň agrese.“ 

Právě toto tvrzení však Jiří Wagner dlouhodobě odmítá, a proto se obrátil na policii. Trvá na tom, že se na webu ničeho takového nedopustil, pouze poskytuje odborné analýzy domácího i zahraničního dění.

Nesrovnalost tkví také v tom, že český zákon zakazuje veřejné schvalování nebo vychvalování trestného činu stejně jako ohrožení bezpečnosti státu. Stát ani bezpečnostní složky však k trestnímu stíhání provozovatelů internetových stránek dosud nepřistoupily, přestože tvrdí, že k těmto porušením zákona došlo a na tomto základě žádaly technické znemožnění přístupu k internetovým stránkám. Nezákonného jednání se tak buď dopustil Jiří Wagner (a ostatní provozovatelé vypnutých webů) svými texty a analýzami, nebo vláda či Vojenské zpravodajství neoprávněnou blokací. Nic mezi tím.

„Zástupci CZ.NIC s bezpečnostními složkami intenzivně jednali, jak sami uvedli, ale Vojenské zpravodajství je podřízenou složkou vládě. Je jedno, zda seznam webů napsalo Vojenské zpravodajství, čímž překročilo svoji působnost, nebo vláda, která se šalamounsky zdráhá. Výsledek je stejný,“ prohlásil Wagner. 

Také jsme psali:

Skutečnost, že zablokování posvětili i členové vlády, podkládá druhým listinným důkazem – dopisem ministra vnitra Víta Rakušana, k němuž se přidal i ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela dopisem totožným. Oba reagují na dotaz ředitele NIX.CZ, zda blokování webů není porušením pravidel síťové neutrality, která – zjednodušeně řečeno – poskytovatelům v podstatě zabraňuje cenzurovat internet.

Rakušan i Síkela reagovali například: „V této souvislosti potvrzuji Vámi formulovanou domněnku, že v současné mimořádné situaci a na základě přímé výzvy příslušné složky Vojenského zpravodajství je zamezení přístupu na takzvané dezinformační weby uvedené na seznamu v zájmu obrany národní bezpečnosti nutné a nelze ho považovat za porušení pravidel síťové neutrality.“ 

Dále tvrdí, že se jedná o výjimku, která blokování umožňuje – tedy týká se veřejné bezpečnosti a je v souladu s právními předpisy. Právě tímto prý vláda posvětila krok Vojenského zpravodajství. 

„Vláda o tom věděla, souhlasila a posvětila tento krok. Ne že vydala obecnou výzvu. Navíc byl na schůzi vlády 25. února vydán Vojenskému zpravodajství úkol ve stupni důvěrné z podnětu ministryně obrany Jany Černochové, obsah utajují. Záznam jednání vlády je v příloze číslo 4 mezi důkazy. Jednalo se o první úkol Vojenskému zpravodajství, který vydala vláda od svého jmenování, a dlouho poté nastala odmlka a zase úkoly nevydávala,“ vysvětlil Jiří Wager s tím, že je přesvědčen, že se právě tento úkol týkal blokování webů.

Také jsme psali:

Jak ředitel NIX.CZ, tak oba ministři v dopisech reagují a zmiňují rozhodnutí vlády právě z 25. února 2022, které k blokování vedlo, avšak ze zápisu vyplývá, že k tomu muselo dojít právě ve zmíněném úkolu pro Vojenské zpravodajství ve stupni důvěrné. Žádný jiný bod problematiku blokování internetových stránek neřešil.

Otázka, kterou Wagner formuloval i v trestním oznámení je, kdo vydal úkol Vojenskému zpravodajství, aby vytvořilo seznam internetových stránek k zablokování? Kdo za blokací stojí, a tedy se podle Wagnera dopustil trestného činu? Rovněž se podivil nad tím, že samotná policie nebo státní zastupitelství nejednalo samo ze své úřední povinnosti, neboť si prý Vojenské zpravodajství za podpory vlády přisvojilo pravomoci orgánů činných v trestním řízení.

Oznámení Wagner podal na Okresním státním zastupitelství v Benešově a to ho postoupilo místně příslušné policii. Policie dále Národní centrále proti organizovanému zločinu a NCOZ vše zase poslala policistům zpátky na Územní odbor Benešov. Důvodem je, aby se policisté vypořádali s rozsáhlými pokyny, které k celému případu uvedla státní zástupkyně. Trestní oznámení se však týká i pomluv a křivých obvinění dalších osob i politiků, je proto možné, že dojde k rozdělení podle činů. Podle Wagnera nelze předpokládat, že by se NCOZ zabývala výroky v médiích. 

„Na druhou stranu vidím, že se začíná protahovat, zdržovat, ale moje oznámení nejde odmítnout a ani odložit. Buď jsou vinni oni, nebo já. Záměrně jsem chtěl nejdříve zapojit policii a státní zastupitelství, ať se ukáže, jaký máme právní systém,“ podotkl dále Wagner s tím, že pokud neuspěje, je ochoten jít s celou věcí k soudu. Domnívá se však, že na stůl NCOZ by se oznámení nedostalo, pokud by v něm státní orgány neshledaly žádné podezření z porušení zákona.

Také jsme psali:

Server Exanpro.cz ale na rozdíl od jiných už fungovat nemůže vůbec. Bylo mu oznámeno, že celý web bude odstraněn. Sliby vlády, že po třech měsících budou stránky odblokovány, se nenaplnily. Dále mu znemožňují vykonávat podnikání a svobodně se vyjadřovat.

„Pro mě jde o další doplnění, že hlavním cílem jsem byl já. Zamlčeli mé odborné analýzy založené na faktech, které jim vadily, protože odkrývaly jejich provinění. Až po urgencích mi přišel dopis, čeho jsem se měl údajně dopustit. Na otázku, proč nepodali trestní oznámení, když mají v takovém případě dokonce oznamovací povinnost, pokud se dopouštím trestného činu, už nikdo neodpověděl. Souvisí to také se zablokováním e-mailové schránky. Policie mě dodnes nekontaktovala, že bych byl z čehokoliv obviněn, neprošetřovali mě jako hrozbu pro národní bezpečnost nebo že bych schvaloval invazi na Ukrajině a ani neměli proč. Nikdy jsem žádnou agresi neschvaloval,“ dodal plukovník ve výslužbě Jiří Wagner.

Kompletní trestní oznámení koncipované jako vyšetřovací spis včetně příloh a listinných důkazů je možné získat na e-mailové adrese moc.liamg@orpnaxe.rengaw .

(svob., prvnizpravy.cz, foto: youtube)Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
69%
Ne
transparent.gif transparent.gif
16%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
15%