Svátek má: Markéta

Zprávy

Velikost textu:

Novinky z Bachmutu

Novinky z Bachmutu

Navzdory vítěznému a extatickému „vytí“ propagandistů LCI (TF1) se 17.května Bachmut téměř dostal do rukou Rusů, píše se na fracouzském webu Agoravox.

Ilustrační foto
18. května 2023 - 04:20

Skutečně zbylo sotva pár budov, do kterých se kyjevská vojska uchýlila, aby Wagner mohl dokončit dobytí Bachmutu, ke kterému dojde dnes večer nebo zítra.

Ještě před několika dny se propagandisté na všech zpravodajských kanálech radovali z vítězné ukrajinské protiofenzívy. Byli plní pohrdání nad zbabělými Rusy, kteří prchali s ocasem mezi nohama před statečnými válečníky svaté Ukrajiny hájícími nesmrtelné hodnoty Západu požehnané bohy.

Ti samí propagandisté s jásotem vzali na vědomí směšná prohlášení Prigožina, vůdce Wagnera, že ukrajinská armáda obklíčí Bachmut a že město ovládnou Ukrajinci a že jeho vojáci odejdou.

A zatímco Prigožin bavil galerii a daroval něco k jásání „vojenských“ odborníků z LCI, ruští vojáci dokončili dobývání města, ulici za ulicí, budovu za budovou.

Být odborníkem na LCI, mluvit nesmysly a vidět jeho prohlášení o protiofenzívě a ukrajinských vítězstvích jen o pár dní později zcela odporuje realitě na místě.

Ve skutečnosti ukrajinská protiofenzíva, která konečně začala a která terorizovala Rusy, byla ve skutečnosti pouze zoufalým pokusem ukrajinských sil uvolnit ruské sevření kolem města, aby umožnily ústup Ukrajinců, vojsk uvězněných ve městě.

Při této příležitosti americký styčný důstojník NATO prohlásil, že během tohoto protiútoku k uvolnění ruského sevření ve dnech 11. a 12. května Rusové zabili více než 1700 mužů ukrajinské armády.

Máme to zatlouct? Pohrdání soupeřem už prohrává boj. A nutno uznat, že Rusové hrají na hraně západního opovržení a předvádějí komika Prigožina, aby se lidé ze Západu mohli přesvědčit o zchátralosti ruské armády na zemi, zatímco ruští vojenští vůdci zušlechťují svá letadla.


„Ubohá“ ruská armáda se proto spokojila s tím, že stáhla několik svých mužů do předem připravených pozic na sever a na jih od Bachmutu a západní štáby vyhlásily vítězství, zatímco dalších 1700 Ukrajinců tam nechalo své životy pro nic za nic, protože Bachmut už není. Poslední vojáci uvěznění ve městě musí uprchnout přes pole.

Co píší další média

The New York Times cituje slova ukrajinských bojovníků, kteří bojují v Bachmutu o extrémně složité situaci ve městě.

„Situace uvnitř města je tak vážná, že tam velitelé posílají jen dobrovolníky."

„Pokud vstoupíte do Bachmutu, měli byste vědět, že se odtud možná nedostanete," řekl jeden z vojáků. A jeho kamarád dodal: „Šílenství je teď v Bachmutu. Ostřelování nikdy nepřestane,“ píší noviny.

Od včerejška Prigožin, velitel Wagnera, prohlašuje, že několikapatrový mikroregion Hnízdo na západě Bachmutu, o který se v posledních dnech bojovalo, byl dobyt. Stejně jako řada dalších opevněných oblastí Ozbrojených sil Ukrajiny ve městě. Boje se podle něj přesunuly do spodní části ulice Jubilejnaja a na konec ulice Čajkovského. Před úplným obsazením Bachmutu podle Prigožina zbylo „pár domů“.

Ukrajina tento výklad nepotvrzuje, ale jak jsme již uvedli výše, oficiálně uznává postup nepřítele v západních čtvrtích Bachmutu.Ze situace v Bachmutu lze vyvodit následující závěry

1. Ukrajinská protiofenzíva na bocích se po úspěších prvních 1-2 dnů změnila v poziční boje s pravidelnými útoky-protiútoky. Rusům se podařilo trochu vzdálit „cestám života“ do Bachmutu, ale v tuto chvíli nedochází k žádným novým větším pokrokům.

Obě strany přitom zjevně táhnou zálohy a dělostřelectvo na boky, takže zde ještě mohou být novinky (ozbrojené síly Ukrajiny se nejspíše pokusí dobýt Kleshcheevku jihozápadně od Bachmutu s dominantními výšinami a Rusové se pokusí znovu přejít na dálnice a směrem k Časov Jar). Ale zároveň je mnoho vojenských expertů skeptických ohledně možnosti hlubokého průlomu na bocích Bachmutu s jeho následným obklíčením. Alespoň krátkodobě.

2. V Bachmutu postupují Rusové se zřejmým cílem oznámit úplné dobytí města v blízké budoucnosti, než dosáhnout hlasitého informačního účinku v předvečer pravděpodobné ukrajinské protiofenzívy (západní i ruští pozorovatelé nabízejí takový interpretace událostí).

Podle všeho jsou z ukrajinské strany boje o zbytky Bachmutu diktovány podobnými úvahami – nedovolit nepříteli informačně posílit své pozice v předvečer větších bitev. Sám Vladimir Zelenskij hovořil o tomto významu bitev pro město.

3. Bitva o Bachmut by měla vojensko-strategický význam, kdyby se ruským jednotkám podařilo dostat se dále do Časova Jaru a Konstantinovky, nebo alespoň k linii vodního kanálu Severskij Doněck-Doněck, odkud by bylo možné se pohodlně dostat linii obrany. Nebo na druhou stranu, kdyby ukrajinské jednotky dokázaly ve městě obklíčit Rusy. Ale zatím se oba úkoly zdají být obtížně realizovatelné a není ani zdaleka pravda, že se na to velení obou válčících rozhodne vynaložit své zdaleka ne nekonečné zdroje.


(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,strana,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?