Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Rada hlavního města Prahy schválila vypsání nové veřejné zakázky

Rada hlavního města Prahy schválila vypsání nové veřejné zakázky

Praha vypíše novou veřejnou zakázku na provedení hloubkových auditů v Dopravním podniku a v dalších městských společnostech i v prostředí magistrátu.

Nová radnice
14. prosince 2022 - 12:30

Rada hl. m. Prahy na svém jednání schválila vypsání veřejné zakázky "Provedení hloubkových auditů veřejných zakázek a majetkových transakcí v určených společnostech založených hl. m. Prahou a dále i v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy II." Zároveň s tím byla zrušena původní veřejná zakázka, která vzešla z usnesení radních z letošního srpna. Nová veřejná zakázka je rozdělena celkem do 5 částí a výběru dodavatele budou předcházet předběžné tržní konzultace s mezinárodními forenzními auditními týmy.

Cílem schválených hloubkových auditů je zjistit případné netransparentní nebo nevýhodné postupy a případná korupční jednání při přípravě a realizaci projektů a zadávacích řízení na pořízení dodávek, služeb nebo stavebních prací v Dopravním podniku hl. m. Prahy, a.s., v prostředí Magistrátu hl. m. Prahy a dále ve vybraných městských společnostech.

„Audity jsou nezbytné pro to, aby se zjistilo, jestli v jednotlivých projektech nevznikla městským společnostem nebo hlavnímu městu Praze škoda, a pokud ano, na kom a do jaké míry spočívá konkrétní odpovědnost. Teprve pak budou moci město či Dopravní podnik jako poškození uplatnit škodu v trestním nebo občanskoprávním řízení. Kromě toho se výsledky auditů stanou podkladem pro nastavení mechanismu, který by v budoucnu zabránil podobným kauzám, jakou byl Dozimetr. Transparentní hospodaření města a městských společností a bránění korupci musí být pro hlavní město absolutní prioritou,“ říká radní pro oblast legislativy, veřejné správy a podpory bydlení Hana Kordová Marvanová.

V návaznosti na případ nazývaný Dozimetr a s ohledem na mimořádnou situaci v Dopravním podniku hl. m. Prahy v souvislosti s policejním vyšetřováním přijalo Zastupitelstvo hl. m. Prahy už na svém jednání 16. června 2022 usnesení, podle kterého má být zajištěno vypracování zadání hloubkového auditu u zakázek a majetkových transakcí Dopravního podniku hl. m. Prahy v období 2014 - 2022, u kterých existuje pochybnost či podezření na netransparentní postup nebo korupční jednání. A současně bylo rozhodnuto, že bude nutné provést hloubkové audity také u některých dalších městských společností.

S ohledem na maximální obezřetnost při zadávání této nadlimitní veřejné zakázky a s důrazem na její transparentnost přistoupilo hlavní město k rozdělení zakázky na části, kdy je cílem zpracování jednotlivých auditů u dotčených společností zvlášť tak, aby hlavní město obdrželo relevantní výstupy od odlišných dodavatelů - auditorů.

Původní veřejná zakázka z letošního srpna byla sice nyní zrušena, souhrn poznatků z jejího dosavadního průběhu je však promítnut do dalšího postupu při zadávání aktuálně schválené nové veřejné zakázky. Ta bude strukturována jiným způsobem, a především pak odbor právní podpory Magistrátu hl. m. Prahy, jenž veřejnou zakázku zadává, bude pro všechny její části organizovat předběžné tržní konzultace s mezinárodními forenzními auditními týmy, které doposud v městském dopravním podniku audity nerealizovaly. Výstupy z těchto konzultací pak budou zohledněny v jednotlivých zadávacích podmínkách konkrétních částí.

Nová veřejná zakázka schválená pondělním usnesením pražské rady je rozdělena celkem do 5 částí. První z nich se týká zpracování analýzy ekonomické výhodnosti a prověření důvodů pro uzavření smlouvy se společností Xanthus Servisní a.s. Druhá část se má věnovat zajištění auditu ekonomické výhodnosti společného podniku Nové Holešovice a Smlouvy o výstavbě revitalizace stanice metra Palmovka se společností Akvo Praha s.r.o. Účelem další části je provedení hloubkových auditů zakázek a majetkových transakcí u zadavatelů Pražské služby, a.s., Pražská vodohospodářská společnost, a.s. a Kolektory Praha, a.s. za období 2014 až 2022.Čtvrtá část veřejné zakázky tkví v provedení hloubkového auditu na Magistrátu hl. m. Prahy u vymezených smluvních vztahů hl. m. Prahy vzniklých v letech 2010 až 2022 a poslední část se týká provedení hloubkového auditu zakázek a majetkových transakcí u Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s. za období 2014 až 2022.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je 15 milionů Kč bez DPH, nabídky však budou hodnoceny pouze na základě kvality.

Informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)