Svátek má: Květa

Regiony

Velikost textu:

Praha získala územní rozhodnutí pro vybudování Terminálu Smíchov

Praha získala územní rozhodnutí pro vybudování Terminálu Smíchov

Hlavní město dosáhlo významného milníku v přípravě stavby nového dopravního terminálu v prostoru Smíchovského nádraží v Praze 5.

Magistrát hl. m. Prahy
11. dubna 2023 - 12:30

Aktuálně město získalo pravomocné územní rozhodnutí. Stavba zahrne především zastřešení kolejiště a vznik autobusového nádraží na střeše, dokončena by mohla být už v roce 2028.

„Na Smíchově vznikne supermoderní dopravní terminál pro 21. století. Získali jsme pravomocné územní rozhodnutí. Pokud vše půjde hladce, může být vše hotovo už v roce 2028. Nyní celý projekt vstupuje do další fáze, v rámci které už se letos začne s počátečními úpravami stávajícího nádraží a jeho okolí. To s novou stavbou ale nezmizí, jeho historická hala bude zachovaná, zmodernizovaná a stane se součástí celého terminálu. Samotný terminál pak bude dopravním uzlem celé oblasti jak pro městskou, tak pro příměstskou a meziměstskou dopravu,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

„Blížíme se dalším krokem k tomu, aby v roce 2028 začal fungovat dopravní uzel pro městkou, příměstskou i meziměstskou dopravu. Získané pravomocné rozhodnutí umožní, aby na sebe práce plynule navázali s úpravami přestavby kolejí, které již Správa železnic realizuje, a na Smíchově vznikl moderní integrovaný přestupní terminál včetně P+R. Autobusové nádraží je právě úsporně umístěno nad prostorem koleji. Navíc tento princip umožňuje dopravní propojení pro oba směry autobusové dopravy. Moc děkuji za spolupráci všem kolegyním a kolegům, kteří se na této záslužné práci podíleli,“ uvádí náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast územního rozvoje Petr Hlaváček.

„Jedná se o důležitý krok nejen pro oblast Smíchova, ale pro celou Prahu i její okolí. Zpříjemní a ulehčí cestování všem, kteří tudy projíždějí, ať už jakýmkoliv dopravním prostředkem veřejné dopravy. Vybudování nového terminálu v oblasti Smíchovského nádraží je jednou z priorit současného vedení hlavního města v oblasti dopravy. Ukazuje se tady také, jak důležitá je u takových projektů spolupráce městských subjektů a externích partnerů, ať už státních či soukromých,“ sděluje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

V oblasti Smíchova dnes existují dva velké přestupní terminály veřejné dopravy – Smíchovské nádraží a Na Knížecí. Hlavní město Praha rozhodlo o vybudování jednoho velkého Terminálu Smíchov, který nahradí autobusové nádraží Na Knížecí.

Stávající Smíchovské nádraží je již dnes jedním z nejvýznamnějších přestupních uzlů Pražské integrované dopravy, v budoucnu se však očekává další významný nárůst významu tohoto terminálu. Součástí nového Terminálu Smíchov bude železniční stanice příměstské i dálkové železniční dopravy, stanice metra nebo zastávka tramvaje, městských a příměstských autobusových, trolejbusových i elektrobusových linek. Dále zde vznikne zázemí pro dálkovou autobusovou dopravu a kapacitní parkoviště P+R.

Řešení Terminálu Smíchov obsahuje právě výstavbu kapacitního P+R západně od železniční stanice, terminál autobusové dopravy pro dálkovou i regionální dopravu bude zase umístěn nad nástupišti železniční stanice. V plánu je také přestavba stávajícího přednádražního prostoru v ulici Nádražní, doplnění zázemí terminálu a vybavení služeb včetně odstavů pro autobusy.

Jedná se o finální řešení přestupního uzlu v podobě odpovídající 21. století, čemuž odpovídá přestřešení železniční stanice, lepší přestupní vazby nebo možnost využití prostor po vymístěném terminálu Na Knížecí pro jiné účely.

Spolupráce na projektu pokračuje se všemi dotčenými subjekty hlavního města Prahy, jako je Technická správa komunikací hl. m. Prahy, Dopravní podnik hl. m. Prahy, ROPID nebo například MČ Praha 5, ale rovněž i s externími partnery, mezi jinými se Správou železnic nebo s developerskou společností Sekyra Group.Co je v plánu v rámci vzniku Terminálu Smíchov:

Proměna Smíchovského nádraží v moderní dopravní terminál

Výstavba nového terminálu dálkové a příměstské autobusové dopravy nad železniční stanicí

Výstavba parkoviště P+R s napojením na ulici Dobříšskou až pro 1 000 stání

Výstavba B+R v několika místech s celkovou kapacitou až 1 000 kol

Revitalizace přednádražního prostoru a změna uspořádání dopravy

Rychlejší a snadnější přestup mezi různými druhy dopravy – vlak, městský, příměstský a dálkový autobus, tramvaj, metro, parkoviště P+R

Elektrizace autobusové dopravy na terminálu

Vznik administrativní budovy Správy železnic

Pěší lávka propojující přednádražní prostor a novou zástavbu severozápadně od železniční stanice jako součást nové platformy nad stanicí

Informoval Magistrát hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:mhmp)