Svátek má: Nina

Regiony

Velikost textu:

Praha 5 vyzvala město, aby se odvolalo proti demolici Benešovky

Praha 5 vyzvala město, aby se odvolalo proti demolici Benešovky

Praha 5 vyzvala hlavní město, aby se odvolalo proti demolici Benešovky. Požádá o zapsání vily na seznam kulturních památek.

Ilustrační foto
23. července 2021 - 12:30

Rozhodnutí o zbourání vily stavitele Beneše vzbudilo velkou nevoli jak mezi veřejností, tak mezi zástupci radnice. Samospráva se od počátku vydání rozhodnutí stavebním úřadem snažila najít kroky, jak hodnotnou vilu s romantickými prvky ze začátku 20. století zachránit.

Odbor Stavební úřad, který je pověřený výkonem státní správy podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vydal 9. 7. 2021 rozhodnutí o odstranění vily Viktora Beneše v ulici Nad Výšinkou 1258/15 na podnět vlastníků stavby. Rozhodnutí o demolici zmíněného objektu vydal se znalostí stanovisek dotčených orgánů, mj. Odboru památkové péče MHMP.

V souvislosti s tímto rozhodnutím nebyla samospráva MČ Praha 5 zařazena do okruhu účastníků řízení, tím pádem ani seznámena s podklady. Proti rozhodnutí stavebního úřadu může podat odvolání pouze účastník řízení, tedy v tomto případě také hlavní město Praha, která byla mezi účastníky řízení o demolici zařazena jakožto vlastník sousedních pozemků.

Zástupci samosprávy se od vydání rozhodnutí o demolici vily výše zmíněným stavebním úřadem snažili najít kroky, jak vilu zachovat. Svolali proto mimořádnou Radu městské části Praha 5, na níž využili všech dostupných nástrojů, které by mohly danou situaci zvrátit.

„Shodli jsme se na tom, že musíme využít všech dostupných možností, které jako samospráva máme. Vyzveme proto hlavní město, aby se jakožto účastník řízení v dané věci odvolalo. Nemůžeme dopustit, aby byly hodnotné stavby – jakou vila Viktora Beneše bezesporu je – srovnávány se zemí. V dalším kroku zašleme podnět na Ministerstvo kultury, aby prohlásilo vilu kulturní památkou. Doufám, že náš podnět ministerstvo vyslyší a vila zůstane zachována“, vysvětluje místostarosta a radní pro obnovu památek Lukáš Herold.

Na mimořádné Radě se její členové usnesli ještě na dalším kroku, který má zamezit podobným případům bourání vil v residenčních čtvrtích. Schválili usnesení, která má rozšířit městské památkové zóny v rezidenčních vilových čtvrtích na území páté městské části.

Plán desetiletého strategického rozvoje Prahy 5 schválen

„Tlak na bourání hodnotných vil v Praze 5 je v posledních letech znatelně vyšší. Naše samospráva nemá tak silné nástroje, aby v podobných situacích, jako je případ Benešovky, mohla zákonně zasáhnout. Zašleme proto podnět na Ministerstvo kultury, aby rozšířilo památkové zóny na území Prahy 5 a  nastavíme přísnější pravidla pro investory, aby k podobným situacím v budoucnu nedocházelo“, dodává místostarosta a radní pro strategický rozvoj Tomáš Homola.

Prazskenovinky.cz informoval Denis Kubajura za Úřad městské části Praha 5.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)