Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

Návštěvy primátora pokračovaly v Suchdole a Lysolajích

Návštěvy primátora pokračovaly v Suchdole a Lysolajích

Primátor v Suchdole a Lysolajích: podpora školství, úpravy komunikací a rozvoj sportovišť.

Primátor Bohuslav Svoboda
2. října 2023 - 12:30

Slíbené návštěvy primátora Bohuslava Svobody v pražských městských částech pokračovaly v Suchdole a Lysolajích. Primátor se zde seznámil s aktuální situací ve školství, s tím, jak vypadá rozvoj bydlení i možnosti volnočasových aktivit. Starosta Suchdola Petr Hejl a starostka Lysolají Dana Malečková primátora provedli po jimi řízenými městskými částmi a ukázali mu, co se povedlo a na čem je ještě potřeba pracovat.

Primátor se nejprve sešel s Petrem Hejlem, starostou Suchdola. Ten mu mimo jiné ukázal překrásné komunitní centrum, které je vyhledávané a oblíbené nejen mezi obyvateli Suchdola, ale i jeho návštěvníky. A co by v této městské části bylo naopak potřeba vylepšit? „Čekají nás rozsáhlé opravy chodníku a komunikací, které ale budou finančně náročné,“ říká starosta Petr Hejl.

Jednou z dominant Suchdola je Česká zemědělská univerzita v Praze, která byla založena v roce 1952 a skládá se ze šesti fakult a jednoho institutu. Bohuslav Svoboda ocenil nový, moderní hřbitov, který má velice zajímavou architekturu a o jehož vznik Suchdol usiloval 300 let. Po rekonstrukci je i přilehlá kaple.

Primátor hlavního města Prahy Bohuslav Svoboda se po podrobné prohlídce Suchdola přesunul do Lysolají, kde ho přivítala starostka Dana Malečková. I tady spolu probrali rozvoj městské části, oblasti, do kterých je žádoucí investovat a navštívili místa, která podle paní starostky měl primátor Bohuslav Svoboda vidět.

Dana Malečková seznámila pana primátora s vývojem městské části v posledních třiceti letech, kdy každý z předchozích starostů zanechal stopu ve vylepšení technické a dopravní infrastruktury městské části. Byly zrekultivovány dvě zanedbané lokality na sportoviště, byla rozšířena základní i mateřská škola, zřízeno důstojné zázemí pro pracovníky údržby a v posledních letech významně doplněna občanská vybavenost městské části – přibylo komunitní centrum, ordinace lékaře, pronajímatelné komerční jednotky, sokolovna a bytový dům s obecními byty.

„Přetrvávají problémy spjaté s náročnou morfologií terénu (úzké údolí) – zejména problémy s dopravní obslužností a s izolací jedné části Lysolají, která je přístupná pouze ze Suchdola,“ popsala situaci starostka Dana Malečková.

I když se v posledních letech v Lysolajích na stavebních pozemcích intenzivně stavělo, je snahou městské části zachovat dosavadní ráz Lysolají charakteru „zahradního města“, kde jsou spojeny výhody příslušnosti k velkému městskému celku a současně blízkosti volné krajiny. Do budoucna má vedení městské části v plánu působit zejména na zlepšení sousedského soužití, podporovat zájmovou činnost a činnost spolků.

Primátora hlavního města Prahy velmi zaujalo moderní sportoviště, které hojně využívají dospělí, i děti. A pomyslnou třešničkou na dortu je dřevostavba nosorožce, která je zároveň jakousi rozhlednou. Proč nosorožec? V blízkosti místa, kde rozhledna stojí došlo k archeologickému nálezu, který objevil spodní čelist nosorožce srstnatého z doby ledové.„Byla to velmi zajímavá a příjemná návštěva, Suchdol i Lysolaje mají vedení, kterému očividně blaho městských částí není lhostejné a dělají maximum pro to, aby tyto lokality vzkvétaly a byly co nejpříjemnějším a atraktivním místem pro život,“ vyhodnotil svou cestu pražský primátor.

Bohuslav Svoboda slíbil po svém zvolení primátorem Prahy návštěvu všech městských částí. Zavítal již do Prahy 1, 3, 4, 6 a 10, navštívil také Běchovice a Dolní i Horní Počernice.

Informoval Magistrát hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)Je podle Vás vysílání České televize objektivní a vyvážené?