Svátek má: Zlata

Regiony

Velikost textu:

Hasiči prověří protipovodňovou ochranu

Hasiči prověří protipovodňovou ochranu

Hasiči vyzkouší stavbu mobilní hráze v Radotíně u Berounky a prověří protipovodňovou ochranu.

Ilustrační foto
21. října 2022 - 12:30

Levý břeh řeky Berounky v Radotíně se v noci z pátka 21. října na sobotu 22. října stane cvičným polem jednotek hasičů a aktivních záloh. Ti zde postaví mobilní protipovodňovou zeď. Akce si vyžádá dopravní omezení od 18:00 hodin do 7:00 hodin, objízdná trasa povede ulicí Vrážská.

Cvičná výstavba mobilních prvků protipovodňové ochrany (PPO) se uskuteční na území městské části Praha 16, konkrétně v ulicích K Lázním, Výpadová, Věštínská, Šárovo kolo a U Jankovky. Část úseku č. 22 v ulici Vrážská (opatření č. 321) součástí cvičení nebude, protože zde byla rozšířena linie protipovodňové ochrany, jejímž investorem je státní organizace Správa železnic, a stavba nebyla dosud zkolaudována a převedena do vlastnictví hlavního města Prahy. Na dodržování opatření bude dohlížet Městská policie hl. m. Prahy v součinnosti s Policií ČR.

Cílem výstavby cvičné etapy 0006 Radotín je prověřit připravenost Jednotek sborů dobrovolných hasičů a Aktivních záloh Armády ČR podílejících se na zásazích během povodní. Hasiči a vojáci si vyzkoušejí převoz a stavbu PPO, které jsou uskladněny v areálu Správy služeb hl. m. Prahy v Dubči ve 12 kontejnerech. Jednotky prověří manipulaci s technikou, čas potřebný k výstavbě, stav jednotlivých částí PPO a také funkčnost hradidlových komor a čerpacích stanic kanalizační sítě. Prověřena bude také správnost nastavení informačních toků a účinnost dopravních opatření. Výstavba začne současně na všech úsecích stavby. Protipovodňová hráz z pytlů s pískem se tentokrát budovat nebude.

Svou individuální protipovodňovou ochranu v oblasti Šárovo kolo dále procvičí městská část Praha 16 prostřednictvím Jednotky sboru dobrovolných hasičů Radotín. Zároveň se cvičení uskuteční na Operačním středisku Krizového štábu hl. m. Prahy a Operačním středisku Správy služeb hl. m. Prahy, kde budou prověřeny informační toky. Do cvičení se zapojí Odbor bezpečnosti Magistrátu hl. m. Prahy, Správa služeb hl. m. Prahy, společnost Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Jednotky sborů dobrovolných hasičů, Aktivní zálohy Armády ČR, Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy, Vodní díla – TBD a.s., Městská policie hl. m. Prahy, Policie ČR, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, městská část Praha 16 a Odbor médií a marketingu Magistrátu hl. m. Prahy.

Celkem se do akce zapojí 225 osob, které společně postaví hrazení o délce 422,64 m a výšce v rozmezí od 1 do 3,3 m. Hrazení se skládá z 132 jednotlivých polí, jeho celková hmotnost je přes 53 tun. Tvoří jej železobetonové zdi doplněné mobilním hrazením typu EKO-SYSTEM. Pořizovací cena celé etapy 0006 je více než 1 miliarda korun, z toho část Radotín cca 253 milionů korun.

„Letos jsme si připomněli už 20 let od povodní v Praze. Když se ohlédnu zpět za rokem 2002, vidím nejen ohromnou sílu přírody, ale hlavně sílu Pražanů, kteří navzdory nebezpečí pomáhali všem okolo sebe bez rozdílu. Práce složek integrovaného záchranného systému i místních se tenkrát ukázala jako klíčová pro zvládání podobných situací. Ačkoliv si nikdo nepřeje, aby se povodně podobného rozsahu opakovaly, je potřeba, aby bylo město na tuto možnost připraveno. Děkuji proto všem, kteří se tohoto cvičení zúčastní,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy.Prvky protipovodňové ochrany prošly kolaudací, jedná se o vodní dílo III. kategorie. Ta počítá s tím, že budou použity v případech, kde jsou ohroženy řádově desítky až stovky lidí, mohou být ztráty na lidských životech, škody na obytné a průmyslové zástavbě i dopravní síti atd. Stavba označená č. 0012 Protipovodňová opatření na ochranu hl. m. Prahy, etapa 0006 byla kolaudována v roce 2010, nicméně je poslední etapou stavby č. 0012, jejíž výstavba nebyla doposud cvičením prověřena.

Informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp) Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
81%
Ne
transparent.gif transparent.gif
9%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
10%