Svátek má: Ilja

Politika

Velikost textu:

Petr Žantovský: Do stejné vody ?

Petr Žantovský: Do stejné vody ?

Pak že se dějiny s truchlivou jistotou neopakují. Ještě si dobře pamatujeme více než dvacetiletý "dočasný" pobyt vojsk Varšavské smlouvy, k němuž tehdejši obyvatelstvo Československa, zkoprnělé ještě srpnovou okupací, uvázala tehdejší kolaborantská věrchuška.

Petr Žantovský
6. května 2023 - 07:20

A je to tu zase, byť zeměpisně v opačném směru. Ministerstvo obrany ČR oznámilo, že vláda schválila armádní návrh na mezistátní dohodu DCA - Defense Corporation Agreement o rozmístění amerických vojsk v České republice, píše v komentáži Petr Žantovský.

Vojáci americké armády budou podle této smlouvy spadat pod americké velení, americká armáda bude moci na dohodnutých a v příloze smlouvy uvedených lokalitách budovat vojenské stavby, na jejichž výstavbě se budou podílet firmy vybrané americkou armádou, tedy nikoli nezbytně české firmy. Vojáci americké armády budou spadat pod americkou ozbrojenou moc. Americká armáda bude moci využívat vyjmenované české letecké základny, logistická centra a kasárna. Prostory těchto objektů vyhrazené americké armádě budou spadat do jurisdikce Spojených států amerických a na těchto pozemcích bude platit americké právo. Platební jednotkou bude americký dolar, euro, či jiná měna, kterou určí americké velení.

Prostory pod americkou jurisdikcí nebudou spadat pod české daňové předpisy. Američtí vojáci podle smlouvy nebudou v ČR platit žádné přímé a dokonce ani nepřímé daně, jako je DPH nebo spotřební daň, pokud takové nákupy jsou pořizovány v souvislosti s výkonem služby pro americkou armádu. Od všech těchto daní budou vojáci americké armády na území ČR osvobozeni. Co je ale nejdůležitější, je dohoda o umístění obranného materiálu, vybavení a zásob, k nimž bude mít přístup pouze a výlučně americká armáda. Je to úplně totožné ustanovení jako ve slovenské smlouvě DCA s Američany. Ani Slováci, ani Češi nebudou mít kontrolu nad tím, co Američané v těch skladech, které na vymezených lokacích vybudují, budou vlastně skladovat. Smlouva DCA je víceméně kopií smlouvy o onom "dočasném" pobytu sovětských vojsk po roce 1968. Jsou to stejné parametry, včetně ustanovení o tom, že veškeré Američany vybudované stavby budou v majetku České republiky, ale po dobu umístění amerických vojáků budou pod výlučnou kontrolou americké armády.Objekty přejdou pod kontrolu ČR až po případném stažení amerických vojsk z ČR (smlouva stanovuje počáteční dobu 10 let s prolongací). Pokud nějaký americký voják něco provede, bude moci být zadržen českými orgány, které ale musí americké straně umožnit zvláštní režim v přístupu k vojákovi, zástupci americké armády ho mohou navštěvovat kdykoliv i mimo návštěvní hodiny, civilní příbuzní ve vymezené návštěvní hodiny. V tomto se to liší od smlouvy ČSSR se Sovětským svazem, vojáci CA (Sovětské armády) spadali při spáchání trestného činu v Československu pod sovětskou prokuraturu. To je v podstatě jediný rozdíl.

Slovenský vzor: Vítejte na Slovensku, v americké kolonii

Jak se zpívalo ve staré písni: teď už máme, co jsme chtěli. Česká vláda jedná zjevně podle pokynů z USA, stejně jako politické vedení Dubčekovo tančilo podle not z Moskvy. Dnes je to však snad ještě horší. Na konci 60.let se neschylovalo ke globální vojenské konfrontaci jako dnes. Tehdy byla v běhu studená válka, navíc ve fázi détente, tedy nezasahování do vnitřních věcí protilehlé strany. Proto se také okupovaného Československa Západ nijak nezastal.

Opravdu si stratégové dnešní krize myslí, že tyto kroky, posouvající americkou armádu k ruské hranici, nechají Rusko chladným? Náš Titanic se topí, ale na vládní palubě se tančí, končí Komentář Petr Žantovský.

(rp,prnizpravy.cz,blog,foto:arch.)43-8974200277/0100

Pro platby ze zahraničí: IBANCZ5601000000438974200277
BIC / SWIFT kódKOMBCZPPXXX


Jste spokojeni s tím, že se Urshula Von der Leyenová stala opět šéfkou Evropské komise?

Ano
transparent.gif transparent.gif
6%
Ne
transparent.gif transparent.gif
84%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
10%