Svátek má: Igor

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Zajímavosti ze Střední Asie

19. března se v Kazachstánu konaly předčasné volby poslanců Mazhilis - parlamentu Republiky Kazachstán a Maslikhats.

Podle volební komise bylo do seznamu voličů zapsáno 12 035 578 občanů oprávněných volit, z nichž se hlasování zúčastnilo 6 366 441. Podrobnější informaci přinesla i některá česká média, včetně - České novinky, První zprávy a další.

Pro úplnost informace o volbách připomínám, že strana Amanat získala 3 431 510 hlasů (53,9 %) a 40 mandátů; Lidová demokratická vlastenecká strana "Auyl" - 693 938, (10,9%), 8 křesel;  Demokratická strana Kazachstánu "Ak Zhol" – 535 139, (8,41%), 6 křesel;     Lidová strana Kazachstánu - 432 920, (6,8%), 5 křesel; strana Respublica - 547 154, (8,59 %), 6 mandátů;     Národně socialistická strana - 331 058, (5,2%), 4 mandáty;  Kazašská strana zelených Baytak – 146 431 (2,3%) nezískala žádné křeslo v Majilis. "Proti všem" bylo zvoleno 248 291 Kazachstánci (3,9%).

Již 28. března zaregistrovala ústřední volební komise poslance, kteří byli voleni na stranických kandidátkách i v jednomandátových územních volebních obvodech. A 29. března se konalo první setkání kazašských poslanců. Při zahájení prvního zasedání nového parlamentu vystoupil prezident Kasym-Žomart Kemeluly Tokajev.

Nejdůležitější části projevu prezidenta

1. Politický systém země je založen na silném prezidentovi - vlivném parlamentu - odpovědné vládě a změně volebního systému, jako jeho nedílné součástí.

2. Země dosáhla hodně za pouhý rok (od ledna 2022). To je důkazem zralosti kazašské společnosti.  Vykonat tak velké dílo za pouhý rok je možné pouze díky skutečně silnému duchu lidu, řekl a dodal: Učinili jsme průlom ve vývoji naší vlasti a otevřeli novou historickou epochu. 

3. Prezident vyzval nově zvolené poslance, aby spolupracovali v zájmu země. Za necelý rok proběhlo pět volebních kampaní, včetně referenda. Všechny kampaně se udály ve velmi důležitém období. Navzdory všem obtížím jsme byli schopni projít nejdůležitější etapou v životě země v krátkém čase. (Poznámka autora: Získat čas i na reflexi pokusu o převrat.) 

4. Transformační kurz bude pokračovat. Podle prezidenta musí být tempo zachováno. Letos poprvé se uskuteční přímé volby do 45 okresů a měst regionálního významu. To pravděpodobně povede k tomu, že všechny mocenské instituce budou transformovány a měly by fungovat novým způsobem. Jakým, a jaká metoda bude použita, to nemohl sdělit. Prezident ale věří. Bude proto zajímavé sledovat další vývoj nejenom v Kazachstánu. I protože další bod prohlášení prezidenta odpovídá skutečnosti. Jaké?

5. Kazachstán žil v iluzích, přiznal prezident. Země žila příliš dlouho v iluzích, příliš spoléhala na vnější tržní podmínky a příliš věřila "nafouknutým" zprávám. Z tohoto důvodu byl rozdíl mezi prohlášeními úředníků a tím, co občané viděli kolem sebe, zřejmý nejenom každému Kazachovi. Prezident řekl, že je nutné naléhavě organizovat generální opravu našeho společného domova. Aby se dosáhlo úspěšného výsledku, vedení země a všechny složky vlády musely učinit nepopulární, ale účinná rozhodnutí, a co je nejdůležitější, stanovit jasné priority.

Ve svém projevu k poslancům prezident poznamenal, že je nutné vytvořit vysoce kvalitní právní rámec pro zajištění dynamického pokroku země, což umožní restrukturalizaci pravidel a zásad fungování ekonomiky. První kroky v tomto směru již byly podniknuty - probíhají práce na navrácení kapitálu a aktiv nezákonně vyvezených ze země.


První výsledky prvního zasedání nového Parlamentu

1. Po referendu, vedeném požadavky aktualizované ústavy, bude v Kazachstánu provedena rozsáhlá transformace všech mocenských institucí, která by měla splnit očekávání lidu.

2. Realizace reforem bude založena na vzorci - silný prezident - vlivný parlament - odpovědná vláda. Kazachstán je jedinou zemí v politickém prostředí Střední Asie, která provádí dalekosáhlé reformy, které představují nový trend rozvoje. Systém státní správy se již zdokonaluje, pokračuje snaha o demokratizaci politických procesů a o další zvýšení účasti občanů ve veřejné správě.  

3. Bude uděláno vše možné a nezbytné pro stimulaci podnikatelské činnosti, odhalení průmyslového potenciálu, revizi přístupů k rozvoji infrastruktury, zajištění potravinové bezpečnosti, zlepšení kvality lidského kapitálu, podpora zranitelných skupin obyvatelstva, posílení systému ochrany lidských práv, zvýšení systému ochrany lidských práv a efektivity veřejné správy a kvality. To vše a další je obsaženo a integrováno do strategického plánování.

4. Revize přístupů k dlouhodobému strategickému plánování bude provedena s přihlédnutím ke globálním trendům s cílem dosáhnout hlavního cíle zlepšení blahobytu občanů a vytvoření nové kvality národa. Ta má odpovídat ideologii vytvořené dříve: právní stát, jednota lidu, sociální spravedlnost a vnitřní politická stabilita.

Poučení z Kyrgyzstánu

Zpráva z Kazachstánu by nebyla úplná, kdyby neobsahovala odkaz na to, co se děje v sousedních zemích: Kyrgyzstánu, Uzbekistánu, Tádžikistánu, Číně a Rusku. Dnes si dovolím malou vzpomínku pouze na Kyrgyzstán. Žil jsem tam mnoho let a pracoval pro EK a později pro vládu. Kyrgyzstán může sloužit jako reference pro práci nejenom nového kazašského parlamentu.

Před a po odchodu prezidenta Askara Akajeva, který vládl 15. let a po dlouhou dobu měl pověst jediného demokratického prezidenta regionu Střední Asie, došlo nejprve k boji mezi opozicí, pak skupinou neznámých provokatérů, poté k útoku opozice na "Bílý dům" v Biškeku. Prezidentu Akajevovi se podařilo uprchnout předtím, než byl zajat, a mohl odletět do Ruska. Premiér Kurmanbek Bakijev, který již delší dobu podporoval tulipánové revolucionáře, se stal prezidentem, aby o pět let později mohl být její obětí a svržen další revolucí. Žije v Bělorusku. V roce 2014 byl v nepřítomnosti odsouzen k 25 letům vězení a po třetí kyrgyzské revoluci byl dokonce zařazen na mezinárodní seznam hledaných osob.

První tulipánová revoluce 24. března umožnila propustit z vězení Felixe Kulova, který byl odsouzen k 10 letům vězení a předtím zastával funkce viceprezidenta, starosty hlavního města a guvernéra jednoho regionu. O necelý rok později Kulov vstoupil do konfrontace s šéfy bezpečnostních orgánů, obvinil je z přehlížení organizovaného zločinu a zahájil konfrontaci i s prezidentem Bakijevem. To vedlo k jeho rezignaci na post předsedy vlády. Ať už historici posoudí události té doby jakkoliv, je třeba připustit, že Akajev udělal hodně pro Kyrgyzstán. Má proto mnoho zásluh, které lze pochopit pouze v kontextu čínské historie a vlivu některých zahraničních sil působících do dnes v regionu Střední Asie, jako jsou Američané a Britové. Proč tak myslím ve vztahu na Kyrgyzstán a Kazachstán?

Pokud Američané chtějí uplatňovat vliv ve vzdálených zemích, pak to nejprve dělají vytvořením určité atmosféry prostřednictvím nevládních organizací. Ovlivňují, všímají si nespokojenosti a vytvářejí sociální zázemí. A pokud by to neudělali, neexistovala by žádná možnost šíření zpráv a informací prostřednictvím jimi kontrolovaných veřejných médií. Jinými slovy, otcem tulipánové revoluce v Kyrgyzstánu nemuseli být nutně Američané. Proč?  Například po revoluci to nebyli chráněnci Američanů, kteří se dostali k moci. Proto, když byl Felix Kulov premiérem, americká ministryně zahraničí Condoleezza Riceová navštívila Kyrgyzstán a zeptala se ho přímo: Vím, že sympatizujete s Ruskem, můžete mi říct proč?

V odpovědi na otázku Kulov navrhl, aby se paní ministryně na situaci podívala z pragmatického hlediska. V té době dosáhla migrace z Kyrgyzstánu do Ruska cca 1 milion lidí ročně. Posílali domů peníze, které odpovídaly státnímu rozpočtu. Kulov jí proto navrhl, aby jednala jednoduše: Pokud přijmete naše občany v Americe, aby si tam vydělávali a posílali domů peníze, pak není problém - odstěhujeme je z Ruska. Paní ministryně odpověděla: Rozumím.

Když vyvstala otázka likvidace americké letecké základny Manas, Bakijevův syn nabídl mazaný plán: přeměnit leteckou základnu na tranzitní centrum. Jinými slovy: do hry vstoupila korupce, nepotismus a flirtování s Američany. Peníze na dodávky paliva americké základně byly totiž motivací a jedním z kořenů a podpory korupce. Ve všech středoasijských zemích můžete slyšet od místních: Máme svobodného ducha.

Kazaši jsou také lidé svobodného ducha, ale mají velmi velké území ve srovnání s Kyrgyzstánem a sousedy, což má svůj vlastní význam. Podobně jako bohatství: Kazachstán a Uzbekistán jsou mnohem bohatší státy než jejich sousedé. A zde přicházejí ke slovu takzvaný podbřišek Ruska, aspirace USA a Velké Británie se snahou odtrhnout středoasijské země od Číny a Ruska. A v neposlední řadě důležitá otázka: Jak velká jsou dnes rizika nových revolucí ve Střední Asii, zejména v Kazachstánu a Kyrgyzstánu? Moje osobní odpověď zní: Navzdory mnoha indiciím a zkušenostem – nejsou velká. Proč?

Všeobecná únava z toho, co se děje na Ukrajině, a naděje lidí, že nové vlády se pokusí udělat něco víc pro své vlastní občany, navzdory chybám, kterých se dopustily v minulosti úřady a politici, abych jmenoval některé z důvodů, mají vliv na současnou náladu veřejnosti a postoj k revolucím. Rozšířený názor, že region Střední Asie pomalu, ale jistě opouští ruskou sféru vlivu a přechází do sféry čínské, sdílím jen v omezené míře. Proč?

Protože je to přirozená touha člověka najít jiného partnera, se kterým lze také rozšířit hospodářskou a jinou spolupráci. To platí jak pro Čínu, tak pro arabské země. Nezapomínejme, že Rusko bylo, je a zůstává přirozeným a strategickým partnerem. A to navzdory skutečnosti, že existuje spousta zajímavých projektů, o které ale z nějakého důvodu Rusko nemá zájem. To navzdory skutečnosti, že mnoho stovek tisíc Kazachů a Kyrgyzů přijalo ruské občanství. Z uvedeného mimo jiné vyplývá, že nevýhodu krátké historické paměti Kazachů a Kyrgyzů – ve srovnání s Čínou a Ruskem – lze kompenzovat pouze posílením vzájemné důvěry a dialogu. Posílení tohoto páru může vést k míru v regionu. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Genocida na pokračování

Genocida na pokračování

Jan Campbell 

4. září 2023
Mnozí čtenáři si vzpomenou na příspěvky z minulosti, ve kterých jsem popisoval situaci na Kavkaze a Arménii, kde jsem v devadesátých letech minulého století mj. vedl jeden z projektů Světové banky.

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jeden z důvodů, proč se neradovat z členství v NATO

Jan Campbell 

18. srpna 2023
V dávném mládí jsem s přáteli rád zpíval písničku - Ze známých důvodů. Byla to doba radosti po setkání s Karlem Hálou, předtím s Ray Charles, doba naděje zamilovat se po uši a zapomenout na všechno, kromě čisté lásky.

Мír a 77, a ničeho nelituji

Мír a 77, a ničeho nelituji

Jan Campbell 

15. srpna 2023
V neděli, během jednoho z mnoha zamyšlení nad ilustracemi a řazením 16 článků na téma Mír, napsaných autory s Německa, Rakouska, Ruska, Kazachstánu a Česka, které...

Nápověda nepoučitelným

Nápověda nepoučitelným

Jan Campbell 

3. srpna 2023
V posledním příspěvku – Nepřilévám benzin do ohně, ale… jsem naznačil několik důvodů, proč bychom se měli věnovat jiným realitám a pravdám, než těm, které jsou nám nabízeny politicky korektními médii.

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Nepřilévám benzin do ohně, ale…

Jan Campbell 

31. července 2023
Po dotazích čtenářů reaguji na příspěvek (29.7) profesora medicíny a kardiologa Josefa Veselky (1965) - Diagnóza: Proč stojí za to znovu se vyjadřovat k válce na Ukrajině.

Střípky z Piavy

Střípky z Piavy

Jan Campbell 

15. července 2023
Nebudu vysvětlovat, co se skrývá pod názvem Piava, proč do dnes pokračují setkání zkušených, ale v době žvanění nepotřebných profesionálů, kteří se znají od Piavy, jak říkával nebožtík, Miroslav Polreich,...

Myslíte si, že by měl ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) rezignovat?

Ano
transparent.gif transparent.gif
66%
Ne
transparent.gif transparent.gif
17%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
17%