Svátek má: Medard

Komentáře

Ukončeme tu tragédii

Mezi sudičkami současné vládní koalice před dvěma lety byly některé mocné finanční skupiny a zcela nepluralitní média.


Občané – voliči s hrůzou museli sledovat obrazy, které tehdy kreslila média. Vypadalo to, že hned po nástupu levicové vlády nastane nejspíše obludárium, Avatar a v krátké době Řecko.

Na obloze zatažené černými mraky blížící se hospodářské krize se hemžili archeopteryxové, po zemi běhali jiní dinosauři. Mezi nimi i já, zhlížející z Finkelsteinových (americká volební agentura I. Langera) billboardů v příšerném šklebu strašícím malé děti a dobré občany přes den i ve spravedlivém spánku. Zajímalo by mě, zda při pohledu na tristní bilanci Nečasovy vlády cítí některá novinářská esa, která se nejvíce zasloužila o její vznik, svou odpovědnost (Komárek, Čásenský, Hanák, Mitrofanov, Šafr ad.)

Ve volbách sice nikdo ze stran dnešní koalice nezvítězil, přesto ale tři pravicové strany mohly sestavit vládu. Dnes už o této vládě nemůžeme mluvit jinak nežli jako o vládě drahoty, hospodářské stagnace, národní ostudy a nekonečného neumětelství. Topolánkova vláda určitě nebyla žádné světlo, ale tu a tam měla alespoň záchvěvy pozitivní deviace. Současná vláda má jediného ministra, který – jakkoliv s ním nesouhlasím politicky – je schopen jistého pracovního výkonu. A který něco ví o chodu státu i jeho správě. Je to M. Kalousek.

Úroveň správy státu, kvalita vládnutí poklesla za rok a půl existence této vlády naprosto závratně. To tady opravdu ještě nebylo!

Představitelé koalice drmolí nesrozumitelné mantry o radikálním boji proti korupci, jimž už nikdo nevěří. Bártovy korupční obálky, ProMoPro anebo korupční skandál na Drobilově ministerstvu, to už jsou dnes pojmy. Peníze z evropských fondů, a to už tuší i malé děti, nebudou zřejmě dočerpány v současné finanční perspektivě let 2007 – 2013 v rozsahu nejméně 150 až 200 mld. Kč. Příčinou tohoto stavu je korupční prostředí, nekonečná manažerská neschopnost vedení většiny ministerstev a kolosální neschopnost úředníků zpracovávajících na ministerstvech žádosti. Tu nejtěžší ránu čerpání může ovšem zasadit Brusel, pokud zastaví čerpání prostředků v důsledku bezbřehé korupce. A pak bude vláda definitivně v koncích.

Vláda a premiér Nečas zvlášť zkomplikovali situaci země mj. ve vztahu k jednáním o evropské finanční perspektivě na léta 2014 – 2020 svým kapriciózním stanoviskem ve věci fiskálního kompaktu EU. Tato zoufalá a neudržitelná Nečasova pozice nás bude stát desítky miliard. Evropa to Nečasovi nepochybně spočítá. Nečasova vláda – a zejména zástupci ODS a VV v ní – přitom nepřichází s žádnou alternativou vůči prohlubující se integraci EU.

Vláda nemá vůbec žádnou vizi, směr nebo dokonce strategii, kam směřuje v zahraniční i vnitřní politice země. Ona prostě nesměřuje nikam.

Vláda dokázala, svými návrhy majícími za cíl omezit akademické svobody a zavést školné na vysokých školách, poprvé od listopadu 1989 dohnat studenty i akademiky ke stávce a vyhnat je do ulic. To je opravdu unikátní hloupost. Vláda dokonale léčí studenty z jejich pravičáctví šokem.

Církevní restituce jsou nehorázným pokusem o revitalizaci pozice katolické církve v zemi, aby se co nejvíce blížila majetkové, hospodářské a společenské pozici, kterou tato získala po třicetileté válce a před josefínskými reformami.

Vládní koalice (ovšem s viditelnou kolaborací ČSSD a KSČM) prosadila zákon o ovzduší, který ve svých důsledcích bude znamenat, že se čeští občané zejména v průmyslových aglomeracích budou za pár let ještě více dusit nežli dnes.

Ministru práce se postupně podařilo rozvrátit dobře fungující Úřady práce a rozbít celý systém výplaty dávek, který přivádí do zoufalství ty nejubožejší z ubohých (např. občany se zdravotním postižením atd.). Zdravotně postižené a chudé důchodce se vládě daří dlouhodobě ztotožňovat s lenochy.

Ministerstvo kultury dokázalo udělat to, co naposled prosadil po únoru 1948 „rudý děda“ Z. Nejedlý: organizačně spojit Národní divadlo se Státní operou Praha.

Vládní strany (opět s plnou asistencí ČSSD) dokázaly připravit český sport nejméně o 1,2 mld. Kč a zasadit mu ránu, ze které se již těžko vzpamatuje.

Vláda prosadila kuriózní a přihlouplý Občanský zákoník, který po svém uplatnění znepříjemní a zdraží život občanům.

Důchodová reforma, postavená v plné režii privátních penzijních fondů na opt-outu, nebude znamenat žádné zvýšení udržitelnosti důchodového systému v budoucnosti a jen otevřela cestu k razantnímu navýšení sazby DPH a tedy k rozsáhlému zdražení. To se pochopitelně projeví na zhoršení životní úrovně nejširších vrstev občanů – zejména důchodců, mladých rodin s dětmi a zdravotně postižených.

Poslední návrhy vlády jsou zoufalou reakcí vládního týmu na hospodářský pokles země, ke kterému ovšem přispěla svou škrtací rozpočtovou politikou sama česká vláda.

Během dvou let (2012 - 2013) nás čeká rychlý růst cen potravin, léků a dalších základních druhů zboží i služeb. Likvidace doplatku na bydlení může znamenat vyhnání desítek tisíc nájemníků z jejich bytů a jejich bezdomovectví. Prostě tito lidé nebudou schopni platit své nájemné.

Eliminace porodného je „příspěvkem“ této vlády populačnímu vývoji.

Suma sumárum: čím dříve skončí tato vláda, tím lépe. A předčasné volby se mohou uskutečnit v termínu podzimních voleb do krajských zastupitelstev a do senátu. Všichni si po nich oddechneme. Věřím, že i představitelé vládních stran. Oni opravdu neumí vládnout.

Jiří ParoubekSouhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%