Svátek má: Marián

Komentáře

Sebezařazení občanů na levopravé škále politické orientace

Agentura CVVM v červnu zpracovala na reprezentativním vzorku respondentů průzkum, jak sami sebe lidé vidí, pokud jde o jejich vlastní politickou orientaci.

Z průzkumu vyšlo několik zajímavých informací, které by velmi pozorně měli číst především stratégové stran levice, tedy ČSSD a komunistů.

Podle průzkumu se 21,9% občanů řadí nalevo od středu, dále 39,1% napravo a 29,4% do politického středu. Podle průzkumu má podíl občanů, kteří sami sebe vidí jako levicového voliče trvale klesající tendenci. Z téměř dvou pětin v roce 2013 je v roce 2019  (podle klouzavého průměru) necelých 23% občanů. To je ohromná změna ve společnosti, která stojí za hlubší analýzu nežli jen za konstatování.

Naopak pravice, jejíž vliv se v roce 2012 a 2013 pohyboval pod 30%, se dnes blíží dvěma pětinám občanů. A tento podíl  vytrvale v posledních šesti letech roste. Od začátku sledování tohoto jevu, tedy od roku 2003, podíl občanů, kteří se považují za středové voliče, vytrvale roste. Ze zhruba jedné pětiny voličů na počátku,  na téměř 30% v roce 2019. Když se podíváme na rozčlenění voličů podle věku, pak největší podíl levicových voličů,  zhruba 36%, je ve věkové skupině přes 60 let. Je to jediná věková skupina, kde voliči levice převažují nad voliči pravice.

Dá se říci, že se snižující věkem také klesá podíl občanů, kteří se vidí jako lidé s levicovými názory až na 8,2% ve skupině lidí ve věku 20 – 29 let. Ve skupině 15 – 19 let se levicoví voliči prakticky nevyskytují. Převažují vysoce voliči pravice, a to i nad středovými voliči. Podobné je to i v ostatních věkových skupinách, včetně věkové skupiny 45 – 59 let.

 Pokud jde o sebezařazení na škálu levice – pravice podle vzdělání, pak největší podporu má levice u lidí se základním vzděláním, kde lidé levicových názorů převažují nad voliči pravicovými. Vysoký podíl občanů, kteří se považují za levicové je také u lidí se středním vzděláním bez maturity a vyučených. V této vzdělanostní skupině ovšem již převažuje podíl pravicově zaměřených občanů. Levicově zaměření občané se středním vzděláním s maturitou tvoří jen necelých 19% této věkové skupiny a naopak lidé s pravicovým zaměřením tvoří v této skupině přes dvě pětiny.A ještě drtivější je zastoupení pravicově zaměřených voličů vůči levicovým u lidí s vysokoškolským anebo vyšším odborným vzděláním. To skóre mezi pravicovými a levicovými občany je v této vzdělanostní skupině  58 %:13 % v neprospěch levicově zaměřených občanů.

Jak jsem již  naznačil, stratégové stran levice by si měli upřímně a pravdivé, na základě detailních sociologických  analýz, zjistit co se stalo v posledních letech v české společnosti, že došlo k takovému poklesu, vlastně degradaci atraktivity levice. K marginalizaci jejího vlivu u vysokoškoláků a zejména  u mladých lidí do 19 let.

Pokud se nezaujatě dívám na čísla této  analýzy zpracované  CVVM a pokud bych nevěřil, že příští  vývoj nebude mít určitou dynamiku ve prospěch levice, musel bych říci, že levice za nějakých 10 – 15 let prostě nebude existovat. Tedy přesněji, tradiční levicové politické strany, které - jak se zdá - rychle ztrácejí atraktivitu. Celkově ovšem to rozložení názorů občanů na škále levice – pravice je nepřirozené a souvisí zřejmě s určitou ostrakizací levice a ztrátou její prestiže po zdrcujících porážkách ve volbách, A to se týkalo v posledních letech zejména sociální demokracie..


 Jiří Paroubek

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Jiří Paroubek 

19. března 2023
Mám na mysli vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by objektivně zjistila, jak to bylo s incidentem po skončení sobotní demonstrace na Václavském náměstí u budovy Národního muzea.

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Jiří Paroubek 

16. března 2023
Byla to slavná písnička mého mládí od Šlitra a Suchého, která začínala slovy: „Já jsem švarná, ty jsi švarný, jaký jsme to krásný pár, jaký jsme to krásný pár…“ (další text už bych asi z hlavy dohromady nedal).

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Jiří Paroubek 

8. března 2023
V posledních dnech se prakticky všechna média oddávají bezuzdným útokům na bezprostřední okolí končícího prezidenta Miloše Zemana, včetně jeho samotného.

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Jiří Paroubek 

7. března 2023
Seznam Zprávy dlouhodobě pracuje na formování české politiky tím „jedině správným směrem".

Kdy padne Bachmut?

Kdy padne Bachmut?

Jiří Paroubek 

5. března 2023
Česká mainstreamová média prostě nejsou schopna podávat objektivní informace o situaci na ukrajinských frontách. To je konstanta jejich práce.

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Jiří Paroubek 

26. února 2023
V minulém týdnu byla na Městském soudu v Praze zaregistrována občanská iniciativa (spolek) Nespokojení, z. s.

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
59%