Svátek má: Dita

Komentáře

Produktivita práce v Česku - debakl pravice

Pokud se podíváme na údaje charakterizující vývoj produktivity práce v ČR od roku 2004 do roku 2014, zjišťujeme zajímavá, ale velmi smutná fakta.

Čísla vycházejí z tabulek uvedených v materiálu „Konkurenční schopnost České republiky 2013–2014", komprimovaných tak, aby bylo možné porovnat především  údaje za Českou republiku, Slovensko, Polsko, Maďarsko a také  čísla za dvacet osm zemí EU  i za země eurozóny jako celek.

Česká republika zaostává za ostatními státy V4, a to zejména za Polskem a Slovenskem v posledních téměř nejméně osmi letech zaostává v dynamice vývoje HDP (tab. 1), HDP na obyvatele v paritě kupní síly (tab. 2), v dynamice produktivity práce (tab. 3) i v HDP přepočítaném na pracovníka a HDP přepočítaném na odpracovanou hodinu (tab. 4).

Ve vývoji HDP, vývoji HDP na obyvatele v partě kupní síly vidíme prakticky totožný obrázek, kdy si česká ekonomika v letech 2005–2007 vedla výborně, ale následující období se až do roku 2013 neslo ve znamení stagnace a v některých letech dokonce poklesu. A právě v období 2008–2013, tedy v období vlády pravice, Českou republiku v dynamice růstu HDP předstihly Polsko i Slovensko. A v některých letech si dokonce vedlo lépe i Maďarsko. Pravicové vlády prostě prováděly neefektivní, a hlavně neúspěšnou hospodářskou politiku.

Produktivita práce se v ČR vyvíjela pozitivně opět v letech 2005–2007. Poté již v nejlepším případě stagnovala. A to na rozdíl od Slovenska, a zejména Polska…

Pokud se podíváme na HDP na pracovníka a HDP na odpracovanou hodinu. V obou těchto ukazatelích v letech 2008 -2013 v ČR výkonnost klesala a to ze 74,1 % průměru EU na 72 %. Na Slovensku naopak rostla ze 79 % na 82,7 % a  v Polsku rostla dokonce skokem z 62,4 % v roce 2008 na 74,4 % celoevropské úrovně v roce 2013.

Závěr
Jedním z největších problémů české ekonomiky je tedy ve vztahu k průměru EU a zemí eurozóny nízká produktivita práce pracovníků.

České podniky zkrátka musí zvyšovat produktivitu práce, chtějí-li zvyšovat svou konkurenceschopnost. Vláda s podnikatelskou sférou i odbory by měla připravit velký program rekvalifikací pracovníků, aby z odvětví hospodářství, které budou postupně uvolňovat nadbytečné pracovníky, mohli být pracovníci použiti jinam. To se samozřejmě lépe řekne, než se to udělá, a je to proces, který bude trvat celou řadu let. Je ale potřeba si uvědomit objektivní důvody a nezbytnost takovéhoto procesu.

Jiří Paroubek

Volební preference - únor 2023

Volební preference - únor 2023

Jiří Paroubek 

21. března 2023
Čím dál více se mi zdá, že se v republice vytvořil jakýsi kartel tzv. renomovaných agentur pro výzkum veřejného mínění, který se snaží veřejné mínění v zemi formovat.

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Jiří Paroubek 

19. března 2023
Mám na mysli vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by objektivně zjistila, jak to bylo s incidentem po skončení sobotní demonstrace na Václavském náměstí u budovy Národního muzea.

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Jiří Paroubek 

16. března 2023
Byla to slavná písnička mého mládí od Šlitra a Suchého, která začínala slovy: „Já jsem švarná, ty jsi švarný, jaký jsme to krásný pár, jaký jsme to krásný pár…“ (další text už bych asi z hlavy dohromady nedal).

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Jiří Paroubek 

8. března 2023
V posledních dnech se prakticky všechna média oddávají bezuzdným útokům na bezprostřední okolí končícího prezidenta Miloše Zemana, včetně jeho samotného.

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Jiří Paroubek 

7. března 2023
Seznam Zprávy dlouhodobě pracuje na formování české politiky tím „jedině správným směrem".

Kdy padne Bachmut?

Kdy padne Bachmut?

Jiří Paroubek 

5. března 2023
Česká mainstreamová média prostě nejsou schopna podávat objektivní informace o situaci na ukrajinských frontách. To je konstanta jejich práce.

Měla by být Markéta Pekarová Adamová odvolána z funkce předsedkyně Sněmovny?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
13%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
46%