Svátek má: Libor

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Proč naše děti sportují

V rámci prezentace výsledků aktuálního průzkumu ohledně sportování a volnočasových aktivit dětí (viz níže) jsme minule uvažovali nad tím, proč stále více mladých lidí nesportuje.


Dnes se chci zastavit u dětí, které sportují a podívat se na jejich motivaci ke sportovním aktivitám.
 


Všimněte si, prosím, že děti si sportem chtějí především získat a udržet dobrou fyzickou kondici a zlepšovat své specifické sportovní schopnosti, dovednosti a návyky. Jen necelých 15 % dětí je ke sportu motivováno tím, že se touží účastnit soutěží a pouze 7 % dětí sportují proto, že touží po vítězstvích. Zdá se vám to divné, zvláštní, překvapivé? Tak se pojďme podívat, co očekávají od sportování dětí jejich rodiče.
 


Možná pro někoho opět překvapivá data, ale vidíme, že rodiče, kteří chtějí, aby jejich děti zejména soutěžily a připravovaly se na vrcholový sport, představují výrazně minoritní skupinu. Převážná většina rodičů očekávají, že sport je důležitou a v mnohém nenahraditelnou součástí přípravy dětí na život v dospělosti. Fyzická zdatnost, aktivní a kladný vztah k pohybovým aktivitám, sociální dovednosti, které děti získají ve sportovních kolektivech, či dobrovolná kázeň a pevné sebevědomí, to všechno jsou podstatné atributy, které kvalitně organizovaný sport dětem přináší. Sečteno, podtrženo, motivace ke sportování dětí není ani podle dětí, ani podle rodičů v tom, aby soutěžily a vyhrávaly, nýbrž v tom, aby se připravovaly pro život.    

Podíváme-li se ale na politiku státní podpory sportu, bez dlouhého pátrání a tápání zjistíme, že je založená právě zejména na soutěžení a závodění a posléze na reprezentaci.

Národní sportovní agentura (NSA), hlavní autorita v oblasti sportu a jediný poskytovatel státních dotací na podporu sportovních činností, rozděluje státní prostředky majoritně tak, že více financí dostávají ty spolky, které se pravidelně účastní soutěží, absolvují více závodů či utkání a mají co nejlepší výsledky, tedy podle měřitelné výkonnosti. K čemu tato politika nutí kluby? Ano, k tlaku na sportovní výsledky! A to zákonitě vede k tomu, že méně pohybově talentované děti, které ale mají o sportování zájem, jsou ve velmi mladém věku sportovním klubům na obtíž.

NSA v souvislosti s již realizovanou prioritizací podpory sportovních subjektů dokonce deklarovala, že hlavním zájmem státu ve sportovní oblasti je reprezentace republiky v zahraničí a také popularita jednotlivých druhů sportu, divácká podpora apod.

K čemu jsou líbivé řeči mnoha politiků o nutnosti vést mladou generaci k modernímu a zdravému životnímu stylu, o nezbytnosti nastavení jasných, transparentních, a hlavně spravedlivých kritérií distribuce státních dotací, když ta naposledy vydaná kritéria vedou k tomu, že děti přestávají sportovat?!

Při nezpochybnitelné roli reprezentačních aktivit se ale musím ptát, jestli je vážně podpora výkonnostního a vrcholového sportu a reprezentace důležitější a pro společnost prospěšnější než usilovat o to, aby většina našich dětí měla dobrou fyzickou kondici a vytvořila si pozitivní vztah k celoživotnímu sportování? A taky si musím odpovědět, že z mnoha důvodů rozhodně NENÍ!

Zdroj dat: průzkum společnosti Sanep s.r.o. na téma Sport, pohyb a volnočasové aktivity dětí (únor 2024; reprezentativní vzorek 16 897 respondentů 18+; statistická odchylka ± 1,5 %).

Zdeněk Ertl

Naučí děti řešit krize telefon?

Naučí děti řešit krize telefon?

Zdeněk Ertl 

12. července 2024
My dospělí nežijeme ve vakuu, tak či onak na sebe necháváme působit okolní realitu a na rozdíl od dětí také máme jisté zkušenosti a schopnosti předpokládat varianty budoucího vývoje.

Kdo naučí děti zvládat krize?

Kdo naučí děti zvládat krize?

Zdeněk Ertl 

4. července 2024
Minule jsme na základě neúprosných dat z relevantních průzkumů museli konstatovat, že podle názorů občanů neumějí děti zvládat a řešit krizové situace (91,3 %).

A co děti…, umějí se o sebe postarat?

A co děti…, umějí se o sebe postarat?

Zdeněk Ertl 

28. června 2024
Není třeba chodit kolem horké kaše, odpověď je víc než jasná – neumějí! Potvrzení tohoto smutného konstatování najdete v následující tabulce.

Kdo bude z ohně tahat horké kaštany?

Kdo bude z ohně tahat horké kaštany?

Zdeněk Ertl 

25. června 2024
V minulém komentáři Cítíte se v naší republice (ne)bezpečně? jsme viděli, že podle výsledků exkluzivních průzkumů společnosti Sanep se obavy občanů z různých bezpečnostních rizik velmi rychle zvyšují.

Cítíte se v naší republice (ne)bezpečně?

Cítíte se v naší republice (ne)bezpečně?

Zdeněk Ertl 

22. června 2024
Ve Sdružení sportovních svazů České republiky dlouhodobě spolupracujeme se společností Sanep a v posledních dvou desetiletích realizujeme průzkumy s různým zaměřením, většinu z nich opakovaně.

Školní tělesná výchova není pro děti atraktivní

Školní tělesná výchova není pro děti atraktivní

Zdeněk Ertl 

15. května 2024
V poslední době se často mluví o potřebě zavedení další, tedy třetí vyučovací hodiny tělesné výchovy do školních osnov.

Je podle Vás dobře, že se Joe Biden vzdal kandidatury na příštího prezidenta USA?