Svátek má: Marián

Komentáře

Nesmyslné slučování ministerstev

Současná vládní přetahovaná ohledně volných ministerských křesel nebere konce.


Je to vcelku trapná přehlídka naprosto nekoncepčního přerozdělování vládních pozic, a to bez jakéhokoliv ohledu na odbornost nebo alespoň systematičnost. Slučování některých ministerstev jen proto, že premiéru Nečasovi, popřípadě jeho koaličním partnerům došly figury, které by mohly sehrát svou etudu v ministerském křesle, je bizarní.

Pokud by mělo dojít ke slučování resortů, což může být v některých případech obhajitelná myšlenka, mělo by se tak dít na základě racionálních argumentů. Národní socialisté by proto pokládali za nejlogičtější, pokud by na naší národní úrovni došlo k takové transformaci ministerstev, jejichž struktura by se co možná nejvíce blížila struktuře tzv. unijních Rad ministrů, kterých je v současné době devět.

V tomto smyslu by bylo daleko logičtější spojovat například ministerstvo průmyslu a obchodu s ministerstvem pro místní rozvoj a vytvoření silného ministerstva hospodářství, nežli ministerstva průmyslu s ministerstvem dopravy. Česká republika je dnes stabilní součástí Evropské unie a podobná harmonizace by byla nejen logická, ale ve výsledku možná i méně náročná a levnější.

Místo podobných úvah se však dočkáváme toho, že na tak zásadní ministerstvo, jakým je ministerstvo obrany, míří K. Peake, která se do Poslanecké sněmovny dostala se stranou, která navrhovala sloučení ministerstva obrany a ministerstva vnitra, což byl jeden z nejabsurdnějších návrhů v programu Věcí veřejných. Karolína Peake není ani odbornicí na problematiku národní bezpečnosti, ani manažerkou v dané oblasti.  

Vláda by se podle našeho názoru také měla více nežli na rozdělování ministerských pašalíků soustředit na takovou legislativní činnost, která do našeho právního systému konečně vnesou pořádek a úspory. Mám zejména na mysli přípravu zákona o státní službě, neboli zákona o úřednících. Současný návrh, který byl v posledních měsících připraven na ministerstvu vnitra, totiž nepovede ke kýžené racionalizaci státní správy a k jejímu odpolitizování, právě naopak. Na tento fakt upozornily mimo jiné i neziskové organizace, které se touto problematikou zabývají. A národní socialisté se jí v následující době budou zabývat rovněž intenzivně.


Jiří Paroubek

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Jiří Paroubek 

19. března 2023
Mám na mysli vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by objektivně zjistila, jak to bylo s incidentem po skončení sobotní demonstrace na Václavském náměstí u budovy Národního muzea.

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Jiří Paroubek 

16. března 2023
Byla to slavná písnička mého mládí od Šlitra a Suchého, která začínala slovy: „Já jsem švarná, ty jsi švarný, jaký jsme to krásný pár, jaký jsme to krásný pár…“ (další text už bych asi z hlavy dohromady nedal).

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Jiří Paroubek 

8. března 2023
V posledních dnech se prakticky všechna média oddávají bezuzdným útokům na bezprostřední okolí končícího prezidenta Miloše Zemana, včetně jeho samotného.

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Jiří Paroubek 

7. března 2023
Seznam Zprávy dlouhodobě pracuje na formování české politiky tím „jedině správným směrem".

Kdy padne Bachmut?

Kdy padne Bachmut?

Jiří Paroubek 

5. března 2023
Česká mainstreamová média prostě nejsou schopna podávat objektivní informace o situaci na ukrajinských frontách. To je konstanta jejich práce.

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Jiří Paroubek 

26. února 2023
V minulém týdnu byla na Městském soudu v Praze zaregistrována občanská iniciativa (spolek) Nespokojení, z. s.

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
59%