Svátek má: Vojtěch

Komentáře

Jan Campbell

analytik, publicista

Komunita se společnou budoucností lidstva

Příspěvek představuje část v zahraničí zveřejněných článků autora, které se kontextově vztahují k představitelným řešením výzev spojených s transformačními procesy ve světě, Evropě a doma, včetně rusofobie a sinofobie.

V současné době existují dva diskutované základní koncepty komunity se společnou budoucností lidstva:

1) Deklarace pro budoucnost internetu (DFI – Declaration on the Future of The Internet). Deklarace byla před několika měsíci podepsána představiteli Evropské unie, Spojených států a několika dalšími partnery a je založena na budoucnosti internetu, se kterým je spojována budoucnost demokracie a lidstva.

Deklarace se mj. diskutovala ve středu 2. listopadu 2022 v Praze na stejnojmenné konferenci, kterou pořádala Evropská komise v koordinaci s Evropskou službou pro vnější činnost a českým předsednictvím v Radě Evropské unie.

Členské země se v ní zavázaly, že budou do budoucna podporovat internet, který je „zdarma, otevřený, globální, spolehlivý a bezpečný“ a potvrdily oddanost „ochraně a respektování lidských práv online a napříč digitálním světem“. Kdyby neplatilo, že sliby jsou chyby, což se potvrzuje denně, patřily by k signatářům mj. také Indie, Rusko, Brazílie a Čína.

2) Čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva představuje určitou a se zvláštní konotací, významem a abstrakcí kulturní symboly. Ty mají nadčasovou hodnotu a patří k nim mj. čínština, Huangdi, Konfucius, Taoismus, Sun Tzu, kaligrafie, Velká čínská zeď, Mao Ce-tung a další.

Tím čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva se zásadně odlišuje od západního euroatlantického materialisticky orientovaného konceptu.

Když prezident Si Ťin-pching hovořil o upevnění humanistického základu komunity se společnou budoucností lidstva, po prvé na 18. sjezdu Komunistické strany Číny v listopadu 2012, poté 11. září 2015 na Valném shromáždění a dalších zasedáních, včetně v sídle OSN v Ženevě, vždy zdůraznil, že musíme podporovat vzájemný respekt a chovat se k sobě jako sobě rovným, musíme podporovat krásu krás a sdílet krásu navzájem.

Tímto požadavkem prezident Si sdělil všem obyvatelům planety, že žádná země nemůže sama čelit mnohým výzvám, kterým lidstvo čelí; žádná země si nemůže dovolit stáhnout se do sebeizolace, a že my - občané Planety - jsme v podstatě jedna rodina. Jinými slovy a krátce: Svět jako jedna rodina.

Na tomto místě připomínám krátkou pasáž z Prohlášení o velké harmonii ve vlastním neautorizovaném překladu: Každý z nás je členem lidské rodiny na zemi a součástí společenství lidského osudu na zemi. Všichni lidé musí otevřít oči a mít na paměti vše lidstvo! A také Alberto Acostu, ekvádorského ekonoma a soudce Mezinárodního tribunálu pro práva přírody: „Ještě je čas, aby naše zákony uznaly právo řek plynout, aby zakázaly činy, které destabilizují zemské klima a aby zavedly respekt pro přirozenou hodnotu každé živé bytosti. Je čas zastavit bezuzdnou komodifikaci přírody, stejně jako kdysi bylo zakázáno kupovat a prodávat lidské bytosti“.Není proto divu, že čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva není jen společenstvím společných zájmů a rizik, ale společenstvím sdílených odpovědností a hodnot. Proto ve výsledku čínský koncept komunity se společnou budoucností lidstva představuje nosný pilíř iniciativy Pásmo a stezka, vylučuje vytváření takzvané „dluhové pasti“, jednostranně připojované politické podmínky k ekonomickým aktivitám nebo zahraniční pomoci a v neposlední řadě se stal dokonce magnetem pro zájem mnoha států, které požádaly o členství v nových společenstvích, která představuje ŠOS a BRICS.

Zájemce o členství v těchto organizacích, jejíž členy nejsou USA, EU a jejich spojenci zajímá totiž mj. již praktikovaný princip sdílených odpovědností a hodnot bez politizace a podmínek, které v historii vždy definovaly impéria. Jak víme z historie a současného dění ve světě, epocha mořských a kontinentálních impérií nenávratně skončila.

Komunita se společnou budoucností lidstva, nebo také komunita sdílené budoucnosti lidstva, a jak název napovídá, spočívá v tom, že budoucnost a osud každého člověka, národa a každé země jsou úzce propojeny a proto je naší povinností hledat společné hodnoty, které spojují nebo mohou v dialogu civilizací spojit všechny národy planety. Souhlasu netřeba.

Jan Campbell

Rakety nad Chrámovou horou

Rakety nad Chrámovou horou

Jan Campbell 

17. dubna 2024
Množství dotazů ve smyslu, co bude dál, bude velká války, co dělat apod., které dostávám, vybízí mě odpovědět krátce: Nevím.

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné… (2)

Jan Campbell 

15. dubna 2024
2.1 Krátce k charakteru Pattona v kontextu současného vojenského dění

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Proč nám bude hůře, i když nebude Nemyslitelné…. (1)

Jan Campbell 

13. dubna 2024
Rok 2024, jako každý rok, přináší dárky, kterých bychom si měli vážit. Dárky příjemné i nepříjemné, v každém případě ale vytvořené člověkem s jeho výjimečnými schopnostmi: lidskými a zvířecími. Přičemž obě mají nadčasový charakter a platnost.

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Sláva vědcům, letcům a kosmonautům

Jan Campbell 

12. dubna 2024
Příspěvek jsem napsal 12. dubna, v den, kdy jsem měl vystoupení na konferenci v Jekatěrinburgu na téma-Analýza domácích a zahraničních hodnotových praktik (v kontextu, jak migrace mění hodnotové orientace).

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Hlavní přístupy a strategie Kazachstánu v ŠOS

Jan Campbell 

6. dubna 2024
Hlavními cíli ŠOS (Šanghajské organizaci pro spolupráci) v souladu s Chartou ŠOS ze dne 7. června 2002, jsou posílení vzájemné důvěry a dobrých sousedských vztahů mezi členskými zeměmi;...

Proměna

Proměna

Jan Campbell 

4. dubna 2024
Teplejší období tradičně přináší nejen jarní únavu, ale také obnovu a jistý nový začátek. Krátce: proměnu.

Ohrožuje podle vás nový migrační pakt bezpečnost naší republiky?

Ano
transparent.gif transparent.gif
72%
Ne
transparent.gif transparent.gif
14%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
14%