Svátek má: Medard

Komentáře

Zdeněk Ertl

předseda Sdružení sportovních svazů České republiky

Hýbeme se hodně, nebo málo?

Podporuje naše sportování stát, staráme se dostatečně o svoje zdraví, jak nás a naše děti ovlivnila pandemie Covid-19…..?


To jsou jen některé otázky, na něž v září letošního roku hledal odpovědi exkluzivní průzkum na téma Sport a stát, který realizovala společnost SANEP ve spolupráci se Sdružením sportovních svazů České republiky. 

Výsledky jsou velmi zajímavé, a proto jsem se rozhodl některé z nich čtenářům postupně v několika tematických blocích předložit.   

Náš život a sportovní aktivity

Vzhledem k tomu, že na stejné, níže uvedené otázky odpovídali občané i v předchozím průzkumu SANEPu, který proběhl v lednu tohoto roku, můžeme porovnávat, zda se v průběhu devíti měsíců názory na stejnou věc měnily, či zůstávaly konstantní. A musíme vzít v úvahu, že právě období od ledna do září bylo rozhodně nějak ovlivněno covidovou pandemií.

Jak často se věnujete sportu nebo provozujete pohybové aktivity?


 
Z grafu jasně vyplývá, že na podzim tohoto roku se občané věnovali pohybovým aktivitám výrazně méně než na jeho začátku, zejména nárůst nesportujících o 6,1 % je alarmující. Více než třetina občanů tedy vůbec nesportuje a většina ostatních věnuje sportovním aktivitám malý časový prostor. Odpovědi na tuto otázku by neměly být zásadně negativně ovlivněny protiepidemickými opatřeními, jelikož kdo chtěl, jistě si příležitost ke sportování najít mohl.

Jakou formou se věnujete sportu a sportovním aktivitám?


 
Z uvedených odpovědí můžeme vidět jasný posun od organizovaného k individuálnímu sportování dospělých, i když podíl organizovaných pohybových aktivit byl i v lednu velmi nízký. Dlouhodobě se totiž ukazuje, že po pohybu toužící občané dávají výrazně přednost individuálnímu sportování před tím organizovaným. Je to pro společnost dobře? Myslím, že není, z jednoho pohledu je sice dobré, že se člověk snaží sportovat sám, v tom případě je ale odkázán na nevelké portfolio sportů, které je možné provozovat individuálně, z druhého pohledu je nepochybné, že se tím zmenšuje počet sociálních interakcí, s nimiž souvisí mnoho společensky prospěšných hodnot. A opět si všimněme výrazného nárůstu nesportujících občanů. Tady jistě může mít koronavirus svůj podíl na odklonu obyvatel od sportovních aktivit, ale tento negativní trend má jistě i jiné příčiny.

Zdeněk Ertl

----------
Průzkumu společnosti SANEP na téma Sport a stát se aktivně účastnilo 3536 respondentů ve věku nad 18 let, metodologie (pohlaví, věkové skupiny, příjmové oblasti, vzdělání, velikosti místa bydliště) korespondovala s demografickým složením obyvatelstva České republiky, statistická odchylka zjištěných dat je ±1,5 %.








Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Děti ztrácejí zájem o pohyb. Proč sportuje stále méně mladých lidí?

Zdeněk Ertl 

26. května 2023
V dnešním moderním světě, kde technologie a pohodlí ovládají každodenní život, ztrácejí děti zájem o fyzickou aktivitu a ubývá sportujících mladých lidí.

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Není nad pozitivní zprávy a dobré nápady

Zdeněk Ertl 

10. května 2023
Jedním z charakteristických rysů současnosti je, řečeno sportovní terminologií, výrazná převaha špatných, negativních, smutných či katastrofických zpráv nad těmi dobrými, pozitivními, veselými či inspirujícími.

Nový fenomén esporty

Nový fenomén esporty

Zdeněk Ertl 

3. května 2023
Již téměř 14 miliard let se v celém vesmíru i na naší planetě všechno kolem nás neustále mění.

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Také sport se vyvíjí podle potřeb společnosti

Zdeněk Ertl 

24. dubna 2023
Sport byl, je a vždycky bude významným společenským fenoménem. Jeho vývoj nelze oddělit od vývoje člověka a lidského společenství.

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Jak je to s energií a prospěšností energetických nápojů pro děti?

Zdeněk Ertl 

21. dubna 2023
V nedávné době jsem v našem mediálním prostoru zaznamenal diskuzi o kratomu (rozemleté listy rostliny Mitragyna speciosa) jehož užívání je ve velké části světa nelegální a zakázané (jihovýchodní Asie, Austrálie, Nový Zéland, Polsko…),

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Proč se nestaráme o pitný režim našich dětí?

Zdeněk Ertl 

18. dubna 2023
Nedávno jsme se s kamarádem Václavem v televizi dívali na zajímavé tenisové utkání mužů.

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
34%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
53%