Svátek má: Medard

Komentáře

Chládkova analýza je správná, středních škol je příliš

Myslím, že ministr školství Chládek jde správným směrem, pokud říká, že středních škol u nás máme mnoho.


Upřímně řečeno střední školy mnohdy sporné kvality a že při snižování jejich počtu by měl být brán ohled na výsledky jejich studentů, a to při přijímání těchto studentů na vysoké školy nebo jejich uplatnění na trhu práce. Rychlé zrušení by pak mělo potkat ty střední školy, o jejichž absolventy není zájem ani v praxi, ani na vysokých školách.

Domnívám se, že toto téma by mělo být předmětem rychlé analýzy a ve spolupráci s kraji by mělo být předloženo ke společenské diskusi, podobně jako tomu bylo před několika lety na Slovensku. Tam strana SMĚR vytvořila v jednotlivých krajích návrhy a zahájila v předvolebním období na toto téma diskusi a obyvatelé krajů sami rozhodli, které školy budou ponechány, anebo zrušeny. I u nás je možné, aby si o budoucí síti středních škol v krajích rozhodli sami občané.

Jiří Paroubek

 

Souhlasíte s tím, že Česká republika podepsala obrannou smlouvu s USA?

Ano
transparent.gif transparent.gif
13%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
54%