Svátek má: Andrea

Komentáře

Zdeněk Štefek

politik (KSČM)

Bude se platit více za reprodukovanou hudbu?

Ochranný svaz autorský (OSA) chystá na příští rok zvednout poplatky za užití chráněných děl prostřednictvím reprodukčních zařízení až o 50%.


To vyvolalo značnou nevoli ze strany obcí, měst a dalších provozovatelů služeb v pohostinství. Právě obce totiž využívají hudbu pravidelně při svých akcích, slavnostech, reprodukovaná hudba zní ve školách, v místním rozhlase, v domovech seniorů a takový cenový skok bude znamenat značný nárůst nákladů s dopadem především na malé obce, což přináší i riziko omezení místního kulturního života.

Nárůst monopolní OSA zdůvodňuje nikoliv inflací, ale výší poplatků v některých zemích Evropské unie. Proto také podalo Sdružení místních samospráv stížnost k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a na Ministerstvo kultury. A proto také se minulý týden uskutečnila demonstrace před sídlem OSA. Nárůst autorských poplatků o 50 procent by měl, podle OSA, platit pouze pro velká města nad 80.000 obyvatel, u obce do 1000 obyvatel se sazba za rádio má zvýšit z 148,80 korun na 195,30 korun.

Považuji skokové navýšení poplatků za nejen neodůvodněné, ale i za nesmyslné a nebezpečné. Navíc vnímám, že se jedná jen o špičku ledovce, který zasahuje do mnohem širší oblasti autorských práv. Kritizované jsou třeba nesmyslné autorské poplatky, které byly původně stanoveny vyhláškou č. 488/2006, poplatky za každou kopii i vlastního díla, za každé paměťové médium, prázdné cédéčko nebo flashku, které v podstatě znamenají presumpci viny. Vzhledem ke snížení cen paměťových médií došlo sice po několika letech i ke snížení poplatků, ale princip zůstal zachován. Nyní se OSA snaží protlačit poplatky za volnou paměť v mobilních telefonech, tedy paušál za každý prodaný chytrý mobilní telefon. Takže také presumpce viny, kterou odmítám.

V době, kdy rozvoj vědy a techniky umožňuje během sekundy sdílet a kopírovat data po celé Zemi, kdy vše je takřka on-line, kdy miliony mladých lidí denně vědomě či nevědomě porušují autorská práva, ne s cílem na tom vydělat, ale užít si, dosáhnout na oblíbenou hudbu, film, hru, program, se stále více ukazuje, že současné právní normy jsou v této oblasti jakýmsi dinosaurem, přežitkem, který do 21. století již prostě nepatří. A nejen přežitkem, ale i brzdou rozvoje jednotlivce i celé společnosti.  

Oblast autorských práv potřebuje změnu. Zásadní. Změnu směrem k větší otevřenosti, výměně informací, zdrojů, ke sdílení.

Zdeněk Štefek


Je řešením krize demise současné vlády?

Ano
transparent.gif transparent.gif
37%
Ne
transparent.gif transparent.gif
33%
Nevím
transparent.gif transparent.gif
30%