Svátek má: Marián

Komentáře

Bomba naplněná pískem...

Začátkem tohoto týdne se objevil na Parlamentních listech článek věnovaný záměrům M. Šmardy, který byl vyslán skupinou svých politických přátel (Poche, Petříček, Netolický a spol.), aby kandidoval na předsedu ČSSD.

Již v předchozích svých vyjádřeních jsem poukázal na řadu závažných nedostatků tohoto (ne)kandidáta. Patří k ním nedostatečné vzdělání, neznalost cizích jazyků apod.

Jak se chce eventuální předseda ČSSD Šmarda popasovat např. se situací, pokud by se střetl v televizní debatě s někým z lídrů parlamentních stran. Ti všichni mají vysokoškolské vzdělání a někteří dokonce i vysoké univerzitní hodnosti.

Cesta od úspěšného komunálního politika k úspěšnému politikovi na celostátní úrovni je dlouhá a etapy nelze přeskakovat....

Jazyková výbava na pozici předsedy internacionální politické strany s celosvětovými kontakty, jakou je ČSSD,  je nezbytností. A je nezbytná ale také proto, aby si kromě toho, že si předseda může ,, pokecat,, s lídry zahraničních soc.dem.  stran, může taky přečíst v originále např. články v The Guardian, či v Die Zeit.

Podle Parlamentních listů (PL) Šmarda na  Facebooku představil svůj program záchrany ČSSD. Jedná se prý o pět bodů, které se mají stihnout do pěti měsíců poté,  co bude zvolen novým předsedou. Úžasné, to už ani není novodobý Churchill, ale přímo politický Einstein, vyřešit hlavní problémy strany za 5 měsíců.

Je jen otázka,  co ovšem Šmarda dělal, když byl tři roky místopředsedou této strany. Zkrátka, náš ambiciózní mladý muž má program s názvem : ,,Pět měsíců, pět kroků k přežití ČSSD,,.

V prvním bodě Šmarda řeší naléhavé téma : odvrátit bankrot ČSSD. Tak jako u jiných Šmardových veřejných projevů a vystoupení i v tomto textu chybí , a to ne jen v tomto bodu, jak to chce vlastně provést.

Zda chce posílit právní zastoupení strany u soudu, které by zdatně boxovalo se zjevně zaujatou soudkyní Stamidisovou  Ta už ohlásila svůj předběžný verdikt v soudním sporu s Altnerovými dědici.

Trochu ironicky mu chci doporučit, aby využil ,,velkých,, zkušeností svých politických přátel Sobotky a Starce v této záležitosti, kteří v rámci ,,odparoubkování,, strany zredukovali svého času právní zastoupení ČSSD v této kauze. To vedlo, podle mého názoru následně ke katastrofě.

Druhým bodem Šmardova veleprogramu je ,,příprava komunálních voleb,, a ještě bych dodal voleb třetiny senátu. Toto volební klání se uskuteční již za necelý rok. Od úspěšného komunálního politika bych očekával, že aspoň naznačí, jak na to půjde.

Třetí bod je ,,úžasný" : reformovat stanovy strany. Uniká  mi jen v čem. Zase se do stanov vrátí např. ustanovení o presumpci viny. To by znamenalo ve svých důsledcích, že policií obvinění členové strany by si museli po dobu, než se záležitost uzavře, přerušit své členství v ČSSD anebo by jim toto členství bylo orgány  strany přerušeno. Osobně od věci bych neviděl ani to, kdyby se použilo po nějakou dobu institutu přímých voleb předsedy strany, krajů a okresů. Taky by se díky tomu mohla občas najít nějaká štika v rybníce. Ale tak by se také zabránilo mistrům zákulisním politiky Pochemu a Pokornému dojednat hlasovací většiny mezi delegáty sjezdu.V časech mého předsednictví, kdy strana byla na vrcholu svých volebních výsledků, by asi tyto přímé volby předsedů neměly velký smysl. Byť přímá volba předsedy ČSSD byla ve stanovách.

No a další bod, již čtvrtý, z tohoto programového kvinteta je ,, najít nové tváře,,. V poslední době jsem hovořil s řadou mladých a mladších funkcionářů (ty schopné starší bych ale vůbec nezatracoval s ohledem na věk, pokud mají výkonnost) a pochopil jsem, že by nově zvolený předseda, pokud se bude opírat o vedení, které mu dá důvěru, mohl systémem ,, divoké karty,, vytahovat talentované lidi v rámci strany (i mimo stranu) a urychlovat jejich politické zapojení a kariéru. V době mého předsednictví jsem vždy podporoval mladé funkcionáře, aby dostali příležitost a mohli rychle růst. Ale jak by to mohl udělat člověk, který je spojený s oligarchickými skupinami, jejíž interesem je stranu sektářsky uzavřít.

 A za páté z programového kvinteta: ,,obnova zanedbané regionální struktury".

Šmarda pojmenovává problémy, ale vlastně vůbec nenaznačuje,  jak by je řešil. Nemyslím si, že je v silách kohokoliv za pět měsíců vyřešit tyto a další problémy ČSSD.

Ale o tom problému nejzávaznějším Šmarda zcela mlčí. Je potřeba rozbít oligarchické struktury na úrovni okresů a krajů. Klientelistický systém typu "já na bráchu, brácha na mě" dostane teď velkou ránu. Z centrální státní správy během několika týdnů zmizí zhruba 200 různých ,,poraděnků,, a dalších zaměstnanců, kteří nejsou ,, pod zákonem ,, o státní službě a jsou členy ČSSD. Nebudou již nikomu zavázáni. A budou se moci rozhodovat svobodně. Možná, že vhodným nástrojem na rozbití zasmrádlých vnitrostranických struktur by byly přímé volby předsedů okresních a krajských výborů. To by jednak pročistilo stranickou základnu o mrtvé duše a tu a tam by se objevili noví, zajímaví lidé. Tedy možná. Ale jak má tento nejzávažnější problém ČSSD řešit člověk, který tento problém ani nevidí a tudíž de facto slibuje stranické oligarchii zachování jejich pozic a zahnívající stabilitu?

A na závěr si dovolím malé osobní postesknutí. Kam jste tu stranu Šmardo a spol. společnými silami za 11 let dostali? Před 11 lety byla ČSSD nejsilnější stranou v zemi, byl to luxusní mercedes. Dnes je ten mercedes připraven k dodání do šmelce. A pokud bude zvolen Šmarda předsedou nejstarší politické strany v zemi,  bude to konec. Tedy počátek konce. Strana ještě pár let existovat bude, ale nic pozitivního od ní již nelze očekávat.

Jiří Paroubek

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Kdo se ujme zřízení sněmovní vyšetřovací komise?

Jiří Paroubek 

19. března 2023
Mám na mysli vytvoření sněmovní vyšetřovací komise, která by objektivně zjistila, jak to bylo s incidentem po skončení sobotní demonstrace na Václavském náměstí u budovy Národního muzea.

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Já jsem švarná, ty jsi švarný…: Čaputová a Pavel

Jiří Paroubek 

16. března 2023
Byla to slavná písnička mého mládí od Šlitra a Suchého, která začínala slovy: „Já jsem švarná, ty jsi švarný, jaký jsme to krásný pár, jaký jsme to krásný pár…“ (další text už bych asi z hlavy dohromady nedal).

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Spravedlnost pro Miloše Zemana?

Jiří Paroubek 

8. března 2023
V posledních dnech se prakticky všechna média oddávají bezuzdným útokům na bezprostřední okolí končícího prezidenta Miloše Zemana, včetně jeho samotného.

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Je možné koupit nejstarší politickou stranu v zemi?

Jiří Paroubek 

7. března 2023
Seznam Zprávy dlouhodobě pracuje na formování české politiky tím „jedině správným směrem".

Kdy padne Bachmut?

Kdy padne Bachmut?

Jiří Paroubek 

5. března 2023
Česká mainstreamová média prostě nejsou schopna podávat objektivní informace o situaci na ukrajinských frontách. To je konstanta jejich práce.

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Cesta ke společnému postupu levice ve volbách

Jiří Paroubek 

26. února 2023
V minulém týdnu byla na Městském soudu v Praze zaregistrována občanská iniciativa (spolek) Nespokojení, z. s.

Je v pořádku, že na budově Národního muzea v Praze visí ukrajinská vlajka?

Ano
transparent.gif transparent.gif
41%
Ne
transparent.gif transparent.gif
59%