Svátek má: Aneta

Zprávy

Velikost textu:

Agoravox: Proč dnes číst Manifest komunistické strany...

Agoravox: Proč dnes číst Manifest komunistické strany...

V těchto temných časech je možná užitečné zde hovořit o starém textu Marxe a Engelse, který zůstává navzdory svým 175 letům stále impozantní zbraní tváří v tvář neustálým ekonomickým a ideologickým útokům vládnoucí třídy.

Sochu Karla Marxe odhaloval v Německu Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise
18. ledna 2022 - 09:01

Komunistický manifest si zaslouží být přečten nebo znovu přečten bez předsudků, píše Mohamed Belaali v článku na francouzském webu Agoravox..

Aby buržoazie udržela svůj systém a svá třídní privilegia, snaží se především prostřednictvím svých médií, svých volebních ústavů, svého kulturního průmyslu a svých intelektuálů, kteří jsou ve skutečnosti pouze „placenými zaměstnanci“, oklamat, demoralizovat a odzbrojit všechny, kdo bojují. proti kapitalismu tím, že je připraví o účinné ideologické nástroje.

Manifest zůstává dodnes dnes to není dogma, ale impozantní nástroj boje s cílem „svrhnout všechny společenské poměry, kde je člověk poníženou, zotročenou, opuštěnou, opovrženíhodnou bytostí“. Ačkoli je Manifest napsán pro vykořisťované a utlačované 19. století, je také pro nás.

Kapitalismus stále existuje a ohrožuje přežití lidstva více než včera. Dílo Marxe a Engelse dnes jistě není v módě, ale připomeňme si, že móda neobstojí ve zkoušce času, je v podstatě pomíjivá. Manifest, aniž by propadl utopismu, hovoří o tom, co muži a ženy nejvíce oceňují a co zůstává pohřbeno v hloubi jejich bytí: Osvobození od všech forem útlaku. Manifest je také touto nesmírnou nadějí ve společnosti zbavené tříd a třídních antagonismů a „kde svobodný rozvoj každého je podmínkou pro svobodný rozvoj všech“.


(rp,prvnizpravy.cz,agoravox,foto:arch.)