Svátek má: Klára

Regiony

Velikost textu:

Vedení hlavního města chce změnit koncepci vlastnické politiky

Vedení hlavního města chce změnit koncepci vlastnické politiky

Hlavní město plánuje změny ve správě majetku i fungování městských společností. Úpravy se dotknou jak oblasti vlastnictví nemovitých věcí, tak i správy majetkových podílů v městských společnostech.

Ze zasedání Zastupitelstva
6. února 2020 - 12:30

Přeměna se bude mimo jiné týkat také stanov všech obchodních korporací vlastněných městem, kdy by Rada hl. m. Prahy byla dvakrát ročně informována o nejdůležitějších zakázkách a plánech.

Praha chce v co nejkratší době inovovat vlastnickou politiku města. Základem pro změny by byl přehled všech společností s majetkovou účastí města, které by byly rozděleny do kategorií dle významu a definice konkrétních cílů.

„Co se týká konkrétních bodů a jednotlivých kroků – připravujeme revizi stanov všech obchodních korporací, a to tak, aby byla nově povinnost projednávat zakázky od určitého objemu financí k poměru obratu v dozorčí radě. Do budoucna by se tak neměla opakovat situace, kdy by některé z významných zakázek nebyly projednány v dozorčí radě,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Nově by se měla dvakrát do roka konat valná hromada každé městem výlučně vlastněné společnosti. „Valnou hromadu tvoří Rada hlavního města Prahy - na takovou valnou hromadu by byli přizvání všichni členové dozorčí rady i představenstva. Představenstvo by zde nejprve předneslo plnění a návrh obchodně-finančního plánu, včetně přehledu významných plánovaných aktivit,“ vysvětluje konkrétní změny radní Jan Chabr.


Dozorčí rada by následně přednesla zprávu o své činnosti, čímž by byl zajištěn přenos informací ze společností na klíčové orgány města.

Nová vlastnická politika města bude mít hned několik forem v rámci role Prahy jako vlastníka. „Město by mělo jasno, jak chce s jednotlivými aktivy nakládat a jak chce tato aktiva spravovat. Zefektivnili bychom tím nastavené institucionální prostředí pro výkon vlastnických práv k majetkovým účastem v obchodních společnostech,“ dodává na závěr Jan Chabr.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch)