Svátek má: Karolína

Regiony

Velikost textu:

V Radotíně se staví komunitní centrum

V Radotíně se staví komunitní centrum

Projekt, na jehož financování byla využita unikátní kombinace pěti různých dotací, přijde na 91 milionů korun bez DPH.

Stavba komunitního centra
29. června 2020 - 12:30

Pod jednou střechou bude i policie nebo umělecká škola. Staví se od února letošního roku, práce provádí firma ALBET stavební, s.r.o., autorem projektu jsou architekti Peter Sticzay – Gromski a Ladislav Vendel z ateliéru Grido. Stavba by měla být dokončena na konci prázdnin příštího roku tak, aby vše mohlo od září 2021 začít fungovat.

Větší část hrubé stavby u Koruny již stojí a projekty, které by se v kulturně komunitním centru měly odehrávat, tak nabývají konkrétních obrysů. Vznikne nový prostor nejen pro společenské aktivity, zázemí pro "starou" Korunu, ale i pro místní uměleckou školu a státní policii.

Policie České republiky, Základní umělecká škola Klementa Slavického v nových prostorách. Nejde tedy jen o stavbu jednoúčelovou. Na místě původní hasičské zbrojnice (nově otevřené v roce 2019) bude mít svou základnu Policie České republiky, která má nyní služebnu v nevyhovujících podmínkách ve Výpadové ulici, v záplavové lokalitě poblíž řeky Berounky. Návštěvnický i služební vstup k policii bude umožněn právě od objektu nové hasičské stanice z Karlické ulice. Policisté budou využívat prostory ve třech podlažích. V prvním budou šatny s hygienickým zázemím, stálá služba a cela krátkodobého zadržení. V dalších dvou patrech budou kancelářské prostory.

„Policejní služebna v centru městské části byl náš cíl už od posledních povodní. Slibujeme si od toho také výrazně lepší podmínky pro komunikaci s občany s policií. Moderní zázemí bude zajímavější výzvou pro policisty v případě volby umístění,“ sděluje starosta Městské části Praha 16 Karel Hanzlík.

Druhá část budovy bude patřit Základní umělecké škole Klementa Slavického. Malí umělci se svými kantory budou využívat víceúčelový sál v přízemí, v patře dvě učebny pro výtvarnou a hudební výuku a taneční sál ve třetím nadzemním podlaží. Hlavní vstup do umělecké školy budou v zadní části dvora, služební pak od hasičské zbrojnice.

„Jsem opravdu rád, že se ve spolupráci s Prahou podařilo najít řešení pro základní uměleckou školu. I když nejsme jejím zřizovatelem, tak jsme v posledních pěti letech hledali řešení, jak nejlépe zkombinovat výuku a požadavky na komfortní zázemí. Věřím, že nová budova bude skvělou odpovědí,“ říká 1. místostarosta Miroslav Knotek, který má v gesci školství.Komunitní centrum, dům na půli cesty
Podélný objekt v uliční řadě na náměstí Osvoboditelů soustřeďuje funkce kulturně komunitního centra a domu na půli cesty. V přízemí budovy budeme moci využívat nízkoprahové centrum Pod jednou střechou, kde najdeme i společný vstupní komunitní prostor a rozcestník pro všechny aktivity nového centra. Návštěvníci zde získají všechny potřebné informace i o dalších radotínských spolcích a komunitách, které se zabývají podporou rodin s dětmi, rodičů, samoživitelů či seniorů. K dispozici bude i veřejný internet, zájemci si zde budou moci třeba i něco vytisknout, zkopírovat, popřípadě využít i dalších doplňkových služeb.

„Prostor plánujeme využít také jako sdílený pracovní prostor, coworking, například pro rodiče, kteří budou čekat, až dětem skončí vyučování v základní umělecké škole. Ta bude také v areálu,“ uvádí Dana Radová, vedoucí Kulturního střediska.

V prvním patře se staví šatna a zázemí pro ty, kteří budou účinkovat na divadelních prknech Koruny. Tento prostor, který v nynějším uspořádání citelně chybí se propojí se zákulisím Koruny můstkem. Ze dvora bude přístupný komunitní klub určený pro děti čekající na odpolední výuku v umělecké škole, pro setkávání seniorek a seniorů, Klubu aktivních a nestárnoucích i dalších radotínských spolků. Probíhat zde budou i další vzdělávací a komunitní aktivity.

Fajn Nový dvůr
Kulturně-komunitní centrum počítá s řadou dalších aktivit. Pod jednou střechou se schová i dům na půli cesty určený pro mladé lidi, kteří odešli z dětských domovů nebo z pěstounské péče. Zároveň se ale budou ochotni zapojit do nízkoprahových aktivit Nové Koruny. Akce jsou naplánované nejen pro seniory, ale i pro rodiny s dětmi, pro děti a mládež z rodin, které právě procházejí nepříznivou sociální situací nebo pro děti, které žijí s jedním rodičem.

Prazskenovinky.cz informovala Jana Hejrová z Městské části Praha 16.

(jv,prazskenovinky.cz foto:úmč praha16)