Svátek má: Doubravka

Regiony

Velikost textu:

V Praze 5 byl zahájen provoz dvou dětských skupin Na Hřebenkách

V Praze 5 byl zahájen provoz dvou dětských skupin Na Hřebenkách

Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 zahájilo provoz dvou dětských skupin Na Hřebenkách.

Objekt dětských skupin Hřebenka v Praze 5
4. ledna 2022 - 21:43

„Od 1. ledna 2022 provozuje Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci Praha 5 p.o. (dále jen CSOP Praha 5) dvě dětské skupiny Hřebenka, které nahradily dosavadní jesle Hřebenka. Tyto dvě dětské skupiny jsou zaevidovány Ministerstvem práce a sociálních věcí“ uvedl radní JUDr. Petr Lachnit.

Péče o děti ve věku od 15 měsíců do 3 let byla v objektu na Hřebenkách poskytována formou dětských jeslí do konce roku 2021 na základě živnostenského oprávnění. Od nového roku se jesle Na Hřebenkách transformovaly do dvou dětských skupin. Novela zákona o dětských skupinách přinesla a stanovila řadu povinností pro provoz dětských skupin. Od maximálního počtu dětí a jejich věku, odpovídajícího počtu pečujících osob a jejich odborné způsobilosti, technických a hygienických požadavků na prostory a provoz, stravování, financování, až po kvalitu poskytovaných služeb v oblasti péče o děti a naplňování jejich potřeb, koncepce výchovy a péče se stanovením vnitřních pravidel a plánu péče.

Pro rodiče, kteří se potřebují vrátit do práce, vznikla možnost si vybrat z alternativ, kam své dítě v místě bydliště a okolí dají. Praxe ukazuje, že někdy se nedaří dítě umístit z kapacitních důvodů v mateřské škole nebo i nízký věk dítěte sehrává bohužel negativní roli. 


Dětské skupiny Hřebenka se nacházejí v dostupné a klidné lokalitě, plné zeleně, parků a zahrad. Dispozičně jsou situovány do dvou moderně vybavených budov, hospodářské a provozní. Provozní budova je dvoupatrová s přízemní venkovní hrací terasou. Provozy jsou odděleny a rozděleny na dětskou skupinu mladších dětí, která je v přízemí budovy, starší děti mají své zázemí v 1. patře budovy. Celková kapacita obou dětských skupin je 48 dětí ve věku od 15 měsíců do 3 let věku. Plán výchovy a péče reflektuje věkové složení dětí, zohledňuje individuální potřeby dětí vzhledem k jejich zdravotnímu a psychickému stavu a je zaměřen na rozvoj schopností, kulturních a hygienických návyků, formování osobnosti dítěte a jeho fyzický a psychický vývoj.

(red,prazskenovinky.cz,foto:pl)