Svátek má: Alexandr

Regiony

Velikost textu:

V čele vítězného vojska se vrátil do Prahy vévoda Břetislav I.

V čele vítězného vojska se vrátil do Prahy vévoda Břetislav I.

<< Historické výročí >> Dne 23.srpna 1039 se v čele vítězného vojska vrátil do Prahy z válečné výpravy podniknuté proti Polákům vévoda Břetislav I.

Ilustrační foto
23. srpna 2019 - 09:00

V roce 1039 kníže shromáždil vojsko proti císaři Konrádovi, který však umřel a tak, po dlouhém rokování se svými rádci, kam by měl své vojsko vést, rozhodl, že potáhnou na Poláky. Důvod byl ten, že Poláci dědu Břetislava, českého knížete Boleslava III., lstivě do Krakova pozvali, když mu dali glejt bezpečnosti a tam ho pak oslepili a jeho dvořany povraždili. Také Moravu, která Břetislavovi a jeho předkům náležela, častými vpády pustošili. Vpadli i do Čech a Prahu měli dva roky ve své moci. Mnoho škody za tu dobu napáchali. Za tyto a mnohé jiné přečiny kníže Břetislav, po poradě se svými rádci, vzal svoje vojsko a táhl s ním do Polska.

České vojsko, pod jeho velením, dobylo v Polsku množství měst, zámků i hradů. Zbořili město Krakov a získaly poklady, které tam od polských knížat za mnoho věků byly nahromaděny. V sídelním městě Hnězdně byla z hlavního chrámu vyzdvihnuta zde pohřbená těla svatého Vojtěcha a dalších svatých a se vší ctí odvezena do Prahy. Těla svatých byla na vozech dovezena až k potoku Rokytnice a odtud pak byla nesena v průvodu na Pražský hrad.Vojsko v čele s vévodou při návratu do Prahy vítalo duchovenstvo i všechen lid. V čele průvodu vítězů se nesly korouhve, za nimi šli se zpěvem žáci duchovní a kněží v drahých oděvech kostelních s velikými hořícími svícemi. Za duchovenstvem nesli tělo svatého Vojtěcha kníže Břetislav, biskup Severus, kněžna abatyše od sv. Jiří a Prokop opat kláštera Sázavského. Za nimi čtyři preláti z kostela sv. Víta nesli tělo svatého Radima, bratra svatého Vojtěcha. Za nimi šli čtyři opati s těly pěti svatých bratrů mučedníků. Potom neslo dvanáct kněží obraz Božího umučení z ryzího zlata. Obraz vážil třikrát tolik než polský kníže Boleslav, který jej nechal udělat. Pak bylo neseno pět zlatých tabulí, které stály při oltáři, kde bylo uloženo tělo sv. Vojtěcha. Jedna z nich byla velmi velká s obrazem Božího umučení, velmi krásně ozdobená drahými kameny a s nápisem „Ter Centum libras apponderat hoc opus Auri“ – Tři sta liber zlata váží tabule tato. Na konci průvodu vezlo sto vozů ukořistěné rozličné zvony. Potom následoval velký zástup zajatců s rukama svázanýma řetězy a s hrdly okovanými železnými pouty.

(Podle Kroniky země České z roku 1700, autor Jan František Beckovský)

(rp,ze,prazskenovinky.cz,foto:arch.)