Svátek má: Filip

Regiony

Velikost textu:

Radní nepodpořili změnu územního plánu na louce Na Hupech

Radní nepodpořili změnu územního plánu na louce Na Hupech

Rada MČ Praha 12 na svém jednání dne 11.července 2019 opětovně zamítla podnět na změnu územního plánu na louce "Na Hupech", v Modřanech z SO3 (plocha pro sport a rekreaci) na veřejnou vybavenost.

Ilustrační foto
16. července 2019 - 12:30

Majitel již o změnu jednou požádal a Zastupitelstvo hl. města Prahy ji na svém jednání dne 23. května 2019 zamítlo. Oproti předchozí žádosti je plocha, na které majitel žádá o změnu zmenšena cca o čtvrtinu.

Louka "Na Hupech" je ve své východní část ochranným pásmem přiléhajícím k přírodní památce Modřanská rokle. V ochranném pásmu nelze dle zákona č. 114/1992 Sb. realizovat žádnou činnost, která by snižovala ochrannou funkci tohoto pásma. Mimo území ochranného pásma jsou na ploše louky "Na Hupech" přítomna cenná rostlinná a živočišná společenstva, která by realizací záměru zanikla.

Místostarostka Prahy 12 Eva Tylová k tomu uvádí: „Louka "Na Hupech" je přirozenou součástí přírodní památky Modřanská rokle. Zástavbou na louce by došlo k narušení prostředí celé Modřanské rokle.  Toto území pro své přírodní hodnoty je i v návrhu Metropolitního plánu navrženo jako nezastavitelné. Celá oblast Modřanské rokle a okolí je hojně využívaným místem pro rekreaci. Tato funkce je  velmi významná v době překotného rozvoje obytných souborů vzniklých v nedávné době v bezprostřední blízkosti této lokality. Proto se proti změně územního plánu vyjádřili i občané. Pod peticí, proti zástavbě louky se podepsalo více než 3500 občanů Prahy."


Eva Tylová doplňuje o významu zeleně ve městě: "Stromy i travnaté porosty mají velký význam pro vytváření příjemného mikroklimatu ve městě. Jsou "plícemi města", produkují kyslík, zachycují prach. Jsou ale i naší "klimatizací". Odparem zachycené vody v létě město ochlazují, což je zvlášť významné v suchých a horkých dnech, které v posledních letech v létě zažíváme."

Prazskenovinky.cz informovala Bc. Eva Ingrid Antl Burianová za ÚMČ Praha 12.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)