Svátek má: Jarmil

Regiony

Velikost textu:

Připomínky petentů k výstavbě zahradního zázemí na Petříně

Připomínky petentů k výstavbě zahradního zázemí na Petříně

Vedení Prahy ve spolupráci s vedením městské části Praha 1 projednalo připomínky petentů, které byly magistrátu adresovány v souvislosti s plánovanou výstavbou zahradního zázemí a toalet pro veřejnost na Petříně.

Vizualizace
19. října 2019 - 12:30

Signatáři petic požadují, aby například nebylo narušeno panorama Petřína, dále nebyla zbytečně kácena zeleň, nenarostl počet turistů nebo nebyla proražena zeď z ulice Úvoz.

„Podrobně jsme se zabývali peticemi, které dorazily, a musím konstatovat, že současný projekt výstavby zahradnického zázemí a toalet na Petříně je zcela v souladu s požadavky, které petenti vznášejí. Nikdo si nepřeje přetvářet stávající atmosféru Petřína a měnit ho v masovou turistickou atrakci, jak se petenti obávají. Chceme pouze vybudovat nutné a adekvátní zázemí pro zahradníky, kteří se o Petřín každý den starají a nahradit stávající plastové toitoiky pro návštěvníky vkusnými kamennými toaletami, aby ze strany veřejnosti nedocházelo ke znečišťování parku,“ říká náměstek primátora pro životní prostředí Petr Hlubuček.

Projekt zázemí pro zahradníky a vybudování veřejných toalet zcela vzhledově i materiálově zapadá do prostředí parku a do panoramatu Petřína, jeho součástí byl také řádný schvalovací proces a připomínkování. S jeho podobou souhlasily všechny zúčastněné instituce včetně památkového ústavu a Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského, jejíž areál s plánovanou stavbou přímo sousedí a zeď této stavby nahradí stávající rozpadající se plot z rezavějícího pletiva. Současná podoba projektu byla také několikrát konzultována s veřejností a odborníky v rámci besed a dvou místních šetření.

Aby vedení hlavního města co nejvíce vyhovělo připomínkám petentů, bude plán projektu upraven. Změny zahrnou zatravnění původně navrhované mlatové plochy vedle samotné stavby, zvýšení počtu vysazených stromů a pokrytí stavby popínavou zelení. Celý projekt tak bude zelenější a rozsah travní plochy se stromy se zvýší o přibližně 25 m2. Velikost zastavěné plochy se tak sníží na cca 50 m2. Vedení hlavního města rovněž vyhoví požadavku neobnovovat původní historický průchod ve zdi z ulice Úvoz.

„Petřín je cenný přírodní poklad v centru Prahy. Snahou hlavního města Prahy je o něj řádně pečovat jakožto o historicky, ekologicky i rekreačně důležitou součást města,“ dodává náměstek Hlubuček.


Plánovaný objekt zahradnického zázemí je zapuštěn do země a je zakomponovaný do stávající konfigurace navazujících ohradních a opěrných zdí tak, aby přirozeně splynul s okolním prostředím. Jeho celkové pojetí je maximálně jednoduché s využitím tradičních materiálů. Zázemí pro zahradníky je umístěno v suterénu plánované stavby, toalety pro veřejnost budou v přízemí a vstup do nich bezbariérový. Náklady na celý projekt jsou přibližně 16 milionů korun.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman,  tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:mhmp)