Svátek má: Čeněk

Regiony

Velikost textu:

Pražští hygienici kontrolují kvalitu pitné vody na vltavských lodích

Pražští hygienici kontrolují kvalitu pitné vody na vltavských lodích

V rámci plnění regionálního úkolu pro rok 2018 se Hygienická stanice hlavního města Prahy zaměřila na ověření způsobu zásobování pitnou vodou na lodních dopravních prostředcích provozovaných na řece Vltavě, a zároveň kontrolu její jakosti.

Ilustrační foto
18. srpna 2018 - 12:30

V rámci státního zdravotního dozoru provádí HSHMP kontrolu na lodích disponujících akumulační nádrží, kterou provozovatel napouští pitnou vodou z veřejného vodovodu.Samotné plnění tohoto úkolu začalo z kraje jara, kdy již řada provozovatelů těchto lodí byla připravena na nadcházející sezónu.

„Od března do poloviny července bylo zkontrolováno celkem 17 lodí, na kterých byly, současně s kontrolou plnění povinností provozovatele akumulační nádrže na pitnou vodu, odebrány vzorky pitné vody akreditovanou laboratoří. Po vyhodnocování laboratorních protokolů bylo zjištěno, že hygienickým limitům jakosti pitné vody nevyhovělo přes 40 % odebraných vzorků,“ uvádí ředitel HSHMP Jan Jarolímek.

„Ani v jednom případě se však neprokázalo překročení hygienického limitu ukazatele s nejvyšší mezní hodnotou, který by indikoval zdravotní riziko spojené s užitím takové vody. Ve většině případů se jednalo o ukazatele spojené s technicko-provozními nedostatky,“ doplňuje šéf pražských hygieniků.


Dále se kontrolní zaměstnanci HSHMP zaměřili na kontrolu informační povinnosti provozovatelů vůči HSHMP o jakosti jimi dodávané pitné vody na lodích a dále na obsah provozních řádů, které HSHMP schvaluje před zahájením činnosti.

„Do tohoto okamžiku byly na základě učiněných kontrolních zjištění uloženy pokuty v částce 30 tisíc korun, což však s ohledem na pokračující kontroly pravděpodobně nebude částka konečná. Kontrolní zaměstnanci HSHMP ve výkonu státního zdravotního dozoru nad provozovateli lodí, vzhledem k probíhající sezóně a oblibě projížďky na lodích právě v období letních měsíců, dále pokračují,“ dodává na závěr Jarolímek.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.)