Svátek má: Filip

Regiony

Velikost textu:

Praha zajistila v zimě lidem bez přístřeší přes 27 tisíc noclehů

Praha zajistila v zimě lidem bez přístřeší přes 27 tisíc noclehů

Letošní zimní opatření ukázala, že Praha má propracovaný a funkční systém humanitární pomoci lidem bez domova.

20. května 2019 - 12:30

Vzhledem ke stále se vylepšující síti služeb se toto nejhorší roční období pro osoby bez přístřeší obešlo bez větší újmy na zdraví. Potřebným bylo zajištěno přes 27 tisíc noclehů a terénní sociální pracovníci uskutečnili přes 14,6 tisíce kontaktů s lidmi bez přístřeší, což je nejvyšší počet za posledních pět let. Obdobný nárůst zaznamenal také centrální dispečink, který zajišťoval koordinaci činnosti služeb, s počtem téměř 2500 telefonických hovorů.

V rámci čtyřměsíčních zimních opatření byly v provozu tři noclehárny, centrální dispečink, tři nízkoprahová denní centra s rozšířeným provozem a posílené terénní programy.

„Jejich zajištění a rozsah lze hodnotit velmi pozitivně a i jako dostačující. Naplněnost nocleháren se pohybovala přes 80 procent, což v porovnání s předchozími léty a samozřejmě záložními kapacitami, se ukázala jako plně odpovídající. Neochota některých klientů využít nocleháren se projevila zejména ve vysokém počtu nocležníků na jednom místě,“ uvedl Tomáš Ján, ředitel Centra sociálních služeb Praha (CSPP). 

Klientelu nocleháren tvořily z přibližně třiceti procent osoby bez přístřeší s trvalým bydlištěm na území hl. m. Prahy, z dvaceti procent cizinci (nejčastěji Slováci, Poláci, Bulhaři a Ukrajinci) a největší část lidé z ostatních krajů České republiky.
 
Kromě Centra sociálních služeb Praha, které bylo hlavním koordinátorem opatření, se na humanitární pomoci podílely i významné neziskové organizace Naděje, Armáda spásy, Arcidiecézní charita Praha a Farní charita Praha 1. Ty zajišťovaly i rozšířený provoz nízkoprahových denních center. Jejich zaměstnanci uskutečnili téměř 53 tisíc kontaktů s klienty. 

„V průměru se v těchto centrech uskutečnilo 434 kontaktů denně, což je o téměř tisíc kontaktů více než v roce minulém, ale o více než 11 tisíc méně než na přelomu roku 2016/17,“ upřesnila zástupkyně ředitele Centra sociálních služeb Praha Ludmila Tomešová s tím, že důvodem postupného poklesu kontaktů v denních centrech nevzniklo vlivem sníženého zájmu klientů, ale určitým tlakem veřejnosti na snižování počtu osob bez přístřeší v okolí těchto zařízení.Během zimních opatření zajišťoval koordinaci a komunikaci mezi jednotlivými službami centrální dispečink, který uskutečnil celkem 2,5 tisíce telefonních hovorů zejména při koordinaci mezi noclehárnami a terénními programy. Výrazný nárůst byl zaznamenán zejména při zajišťování zdravotní pomoci v rámci pražských nemocnic.

„Závěrem bych chtěl říci, že pomoc lidem bez přístřeší v zimním období zajišťované Centrum sociálních služeb Praha společně s neziskovými organizacemi proběhla úspěšně a společně s dalšími složkami včetně městské policie se podařilo opatření zabezpečit bez větších problémů. Za to bych chtěl poděkovat všem, kdo se na přípravě i realizaci zimních opatření podíleli. Odvedli velmi náročnou a skvělou práci,“ dodal ředitel CSSP Tomáš Ján. 

Prazskenovinky.cz informovala Gabriela Dolanská za Centrum sociálních služeb Praha.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.cssp)