Svátek má: Drahomíra

Regiony

Velikost textu:

Praha v Troji testovala připravenost na velkou vodu

Praha v Troji testovala připravenost na velkou vodu

Primátorka Adriana Krnáčová, náměstkyně primátorky Eva Kislingerová a radní Libor Hadrava kontrolovali v noci ze soboty 30. září na neděli 1. října 2017 činnost všech složek, které se podílejí na řešení povodňových situací v Praze.

Cvičení Troja září 2017
4. října 2017 - 12:30

O víkendu se totiž uskutečnilo cvičení Troja 2017. Jeho důležitou součástí byla i zkouška vůbec nejsložitější části protipovodňové ochrany hl. m. Prahy.

„Tento důležitý test proběhl v ulici Pod Havránkou, kde se nachází atypické mobilní protipovodňové opatření s výškou přes 6 metrů. Rovněž tak došlo k prověření funkčnosti ochrany na nerezovém těsnícím dosedacím prahu v ulici Povltavská pod mostem Barikádníků po jeho simulované havárii. Neboť v neposlední řadě bylo účelem cvičení prověřit i stav pevných částí protipovodňové ochrany hlavního města Prahy a získat tak dokumentaci pro potřebné odstranění veškerých vad. Lokalitu pražské Troje jsme pak nevybírali náhodou. Povodeň před čtyřmi lety totiž zatopila větší část Trojské kotliny včetně Zoo Praha a části Trojského zámku. V městské části bylo zatopeno 14 obytných domů a poškozena technická infrastruktura,“ uvedl Libor Hadrava, pražský radní pro oblast bezpečnosti a prevenci kriminality, který byl na cvičení osobně přítomen.

Do konce října by mělo mít hlavní město k dispozici model pro povodňovou ochranu celé trojské oblasti. „Jedná se o poměrně komplikovaný terén. V Troji není proti velké vodě dostatečně chráněna oblast pod zoologickou zahradou a okolí Trojského zámku. Na způsobu řešení proto spolupracujeme s vedením zoologické zahrady, jejíž spodní část je ohrožena velkou vodou. Jak konkrétně budou opatření vypadat, budeme ještě řešit, je mi ale jasné, že dvoumetrové statické zábrany to nebudou, to by obyvatelé asi moc nadšení nebyli," doplňuje primátorka Prahy Adriana Krnáčová.

Protipovodňová ochrana v oblasti Troji je tvořena souborem vzájemně se prolínajících opatření. Jedná se o pevné železobetonové zdi, zemní valy, mobilní protipovodňová opatření a opatření na kanalizační a stokové síti. Program cvičení výstavby protipovodňových opatření hl. m. Prahy Troja 2017 probíhal po oba víkendové dny.


„Díky bezchybné koordinaci zajištěné oddělením krizového managementu hlavního města Prahy a příkladnému nasazení bezpečnostních složek se povedlo otestovat schopnost rychlé reakce na výbornou. Přestože se jedná o jeden z nejsložitějších terénů, protipovodňová ochrana byla hotová s dvouhodinovým předstihem. Myslím, že se Pražané na schopnosti a odhodlání příslušníků zapojených složek mohou plně spolehnout,“ uvedla náměstkyně primátorky Eva Kislingerová, která se cvičení rovněž účastnila.

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:mhmp)