Svátek má: Lada

Regiony

Velikost textu:

Praha uspěla v soudním sporu o nemovitosti v Celetné

Praha uspěla v soudním sporu o nemovitosti v Celetné

Hlavní město Praha vyhrálo po devíti letech soudní spor s Institutem umění Divadelního ústavu. Důvodem soudní pře bylo určení vlastnického práva k nemovitostem v Celetné ulici, kde se mimo jiné nachází také i Divadlo v Celetné.

Magistrát
14. prosince 2019 - 12:30

Jedná se o jeden z řady úspěšných soudních sporů magistrátu z poslední doby, kdy město uspělo například také v soudním sporu o určení vlastnického práva k Malému Černínskému paláci. Soudní spor trval devět let.

„Po velmi komplikovaných a zdlouhavých jednáních jsme u soudu uspěli. A podařilo se nám tak získat významný nemovitý majetek do vlastnictví hlavního města Prahy. Velice si vážím tohoto vítězství a rád bych poděkoval celému týmu lidí, kteří mají podíl na tomto úspěchu," říká radní pro majetek Jan Chabr.

„Jednání byla velmi komplikovaná, neboť postupem času se vyvíjela i judikatura tykající se jednotlivých ustanovení zákona č. 172/1991 Sb., kdy se měnil názor na splnění podmínek pro přechod do vlastnictví obcí dle jednotlivých ustanovení zákona. Podstatné bylo také to, že odvolací soud se zabýval náklady řízení a uvedl, že tyto jsou zcela účelně vynaložené i s ohledem na problematiku přechodu vlastnictví dle výše uvedeného zákona, a přiznal hlavnímu městu Praze částku 69 311 korun za oba stupně řízení, což lze za současného stavu v otázce přístupu soudů k nákladům řízení statutárních měst považovat za velký úspěch. Soudy tímto uznaly složitost případu," konstatuje Světlana Semrádová Zvolánková, která letitý spor za hlavní město vedla.


Restituční spory hlavního města Prahy dle zákonné úpravy jsou vždy velice náročné na dokazování, neboť je třeba často provést důkladnou mravenčí práci při vyhledávání a opatřování relevantních listin podstatných pro rozhodnutí soudu, které jsou mnohdy více jak 80 let staré.


„V tomto případě hlavní město Praha vycházelo z původních Rozhodnutí o odevzdání konfiskovaného nemovitého majetku z let 1949, kdy byly spoluvlastnické podíly odevzdány do vlastnictví obce Praha. Stejně tak jako v obdobných sporech i v této věci však předložená rozhodnutí nepostačovala k obhájení vlastnického práva Prahy, což se odrazilo také v délce tohoto soudního sporu. Nakonec však hlavní město své vlastnické právo obhájilo," doplňuje ředitel magistrátního odboru hospodaření s majetkem Jan Rak.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.mhmp)