Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Praha obnoví park sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci

Praha obnoví park sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci

V letech 2018 až 2020 bude tedy nutné pořídit patnáct kusů nových sanitních vozidel každý rok a v roce 2022 deset vozidel. Pro rok 2017 je navýšení počtu sanitních vozidel (pět vozů) plně v souladu s potřebami.

Ilustrační foto
19.duben 2017 - 12:30

Rada hlavního města Prahy schválila návrhy radního pro zdravotnictví a bydlení Ing. Radka Lacka na obnovu sanitních vozidel rychlé zdravotnické pomoci (RZP) v letech 2017 až 2021 a na přidělení finančních prostředků na rok 2017 na obnovu  RZP z úspory hospodaření minulých let hl. m. Prahy. Návrhy jsou připraveny ke schválení Zastupitelstvem hl. m. Prahy.

V návaznosti na plánované navýšení počtu výjezdových skupin bude nezbytné průběžně navyšovat stavy techniky, která bude v souladu se strategií standardizace organizace a v technickém stavu odpovídajícím kladeným požadavkům na bezpečnost a operativnost nasazení v provozu. Pro provoz sanitek RZP na území Hl. m. Prahy, je s ohledem na udržení vyhovujícího technického stavu a na ekonomiku oprav vozidel, zapotřebí udržovat stáří vozidel do cca šesti let a do náběhu 250 tis. km, což odpovídá i odpisovému plánu – 72 měsíců. V letech 2018 až 2020 bude tedy nutné pořídit patnáct kusů nových sanitních vozidel každý rok a v roce 2022 deset vozidel. Pro rok 2017 je navýšení počtu sanitních vozidel (pět vozů) plně v souladu s potřebami.

Předkladatel návrhu, radní pro zdravotnictví a bydlení Radek Lacko doplňuje: „V rámci strategie postupného rozvoje výjezdových stanovišť pražské záchranné služby budou v roce 2017 otevřeny dvě nové výjezdové základny v nepřetržitém provozu - Průběžná a Letiště. V dalších letech to bude např. Radotín, Argentinská nebo Modřany. Důvodem je dodržení skvělé dojezdové doby i v podmínkách komplikující se průjezdnosti Prahy. Současný stav, včetně personálního zajištění, postačuje pro běžný provoz, problém ale může nastat v době zvýšeného provozu. Dosavadní počty členů výjezdových skupin i počty základen a technické vybavení nemají jakékoli rezervy pro mimořádné situace či garanci krizové připravenosti.“

Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy (ZZS HMP), v souladu s plánem obnovy sanitních vozidel RZP, požádala o investiční transfer na rok 2017 na obnovu patnácti sanitních vozidel RZP, což je investiční akce „Nákup sanitních vozidel RZP“ ve výši 71 mil. Kč. Jedná se o pravidelnou obměnu speciálních sanitních vozidel ZZS HMP tak, aby se vozový park udržel v provozuschopném stavu pro práci výjezdových skupin. Nově pořízená vozidla nahradí stávající, již opotřebovaná vozidla, pořízena v roce 2007. Ta jsou po technické stránce (pro provoz vozidel s právem přednosti jízdy) již za hranicí své životnosti a potřebují i vyšší náklady na opravy. Vozidla budou dál sloužit jako náhradní a záložní při výpadku způsobenými běžnými opravami a pravidelnými prohlídkami


Předpokládaná pořizovací cena jednoho sanitního vozu je pro r. 2017 a 2018 cca 4,7 mil. Kč včetně DPH. Cena za sanitní vozidlo je stanovena na základě dlouhodobých zkušeností i s ohledem na udržení technologické úrovně vozidel v souladu s  nejnovějšími technologickými požadavky na současný provoz přednemocniční neodkladné péče (PNP).

Do nových vozidel je nutné aplikovat nové konstrukční prvky v souladu s novými poznatky. Oproti sanitním vozidlům z roku 2016 mají nové vozy navíc:
  • zvýšenou celkovou hmotnost o 0,5 t z důvodu rozšíření zdravotnického technického vybavení
  • nivelační systém zadní nápravy (pneumatický, hydropneumatický)  
  • strojní nakládací systém transportních nosítek
  • komunikační systém EZD (pouze stabilní hardware)
  • komunikační systém Car-PC
  • rozvody anesteziologických plynů
  • systém elektronické kontroly vozidla (záznam a export dat teplotních čidel, kamery přední polosféry atd.)

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)