Svátek má: Ivana

Regiony

Velikost textu:

Praha má plán ochrany historického centra

Praha má plán ochrany historického centra

Praha připravila podrobný plán ochrany svého historického centra, po téměř deseti letech příprav tak splácí dluh vůči UNESCO.

Ilustrační foto
16. ledna 2020 - 12:30

Management plan ochrany světového kulturního dědictví historického centra Prahy je „jízdní řád“ cílů a konkrétních opatření, jak bude metropole do budoucna chránit své dědictví před nevhodnými zásahy. Promítnout by se měl i do připravovaného Metropolitního plánu.

„Musíme umět řešit rovnováhu mezi rozvojem moderního města a ochranou památek. Musíme také stále znovu promýšlet, k čemu nás zavazuje členství v UNESCO a jak se to má projevit. Doháníme v tom velký dluh, protože Praha se k vypracování strategického plánu zavázala už při vstupu do UNESCO v roce 1992. Přijetím plánu pokračujeme v naší snaze být UNESCO odpovědným a aktivním partnerem, kterému na ochraně památek skutečně záleží,“ řekla radní pro oblast kultury a památkové péče Hana Třeštíková.

Nutnost zpracování Management dokumentu byla České republice opakovaně připomínána na pravidelných zasedáních Mezivládního výboru pro světové dědictví. Současná podoba Management plánu začala vznikat v roce 2012. Jeho tvorbou byla pověřena redakční rada, která koordinovala autorský tým renomovaných architektů Jana Sedláka a Miroslava Cikána. Zpracování probíhalo v několika etapách, materiál prošel více koly připomínkových řízení v rámci Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) i odborných institucí. Dokument byl rovněž opakovaně postoupen k připomínkování Centru světového dědictví a Mezinárodní radě pro památky a sídla (ICOMOS).

Management plan pracuje s tezí, že je třeba chránit nejen hmotné komponenty, které vytváří mimořádnou světovou hodnotu centra Prahy, ale i komponenty nehmotné. Kromě struktury a kompozice města či jednotlivých památkových skvostů je třeba pečovat i o kulturu běžného života: aby v centru města i nadále žili stálí obyvatelé, odehrával se zde zajímavý kulturní život a aby jádro města zůstalo místem se svébytným životním stylem.

Management plan jasně definuje dva hlavní cíle, ke kterým by dodržování jeho zásad mělo vést: zachování mimořádné světové hodnoty historického centra Prahy a zároveň rozvoj kvality života pro stálé rezidenty Pražské památkové rezervace. K naplnění těchto dvou hlavních tezí by mělo sloužit celkem 38 dílčích, tzv. realizačních cílů a celkem 136 dalších opatření.


Management plan je nyní závazným dokumentem pro organizační složky magistrátu, které by se jeho principy a zejména souborem konkrétních opatření měly řídit. Podpořit by ho měly také dotčené městské části, odbory MHMP a Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

„Díky Management planu budeme postupovat koordinovaně, jedna ruka musí vědět, co dělá druhá,“ doplnila radní Hana Třeštíková.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.)