Svátek má: Bořek

Regiony

Velikost textu:

Praha má nedostatek ubytovacích kapacit vysokoškolských kolejí

Praha má nedostatek ubytovacích kapacit vysokoškolských kolejí

Praha bude spolupracovat s vysokými školami na zajištění ubytovacích kapacit pro studenty.

Koleje na Jarově
2. prosince 2019 - 12:30

Pražští radní se sešli se zástupci vysokých škol, aby společně řešili nedostatečné ubytovací kapacity studentských kolejí. Problematické jsou jak rekonstrukce, tak vytváření nových míst. Město například může v budoucnosti pomoci tím, že nabídne své pozemky k výstavbě nových kolejí.

K nedostatku ubytovacích kapacit vysokoškolských kolejí přispívá obecná nedostupnost bydlení, kdy na kolejích bydlí studenti nebo bývalí studenti, kteří by za běžných podmínek bydleli v bytě. S rostoucí cenou nájemného v celé Praze přirozeně roste tlak na vysokoškolská ubytovací zařízení, přestože standardem už mnohdy nevyhovují současným požadavků. Dále pak narůstající počet zahraničních studentů.

Co se rekonstrukcí stávajících kolejí týče, vysoké školy sice mají možnost získat dotace z nového státního dotačního programu. Na tento účel je ale alokováno nedostatečné množství peněz a je vyžadována 40% spoluúčast, kterou mají vysoké školy problém zajistit. Navíc každá rekonstrukce kolejí logicky znamená snížení počtu ubytovacích míst.


Město může pomoci vysokým školám jednak při jednání se státem o využití pozemků či prázdných budov ve vlastnictví státu, jednak může v budoucnosti nabídnout i vlastní pozemky za účelem výstavby vysokoškolských kolejí.

„Budeme dále komunikovat a hledat řešení, na straně vysokých škol leží úkol zajistit si financování pro rekonstrukce a výstavbu kolejí, my můžeme pomoci s rozvojem a koordinací území a pozemků. Možností spolupráce je určitě mnoho, je překvapivé, že se této oblasti žádná ze stran dosud koncepčně nevěnovala. Ke kvalitním vysokým školám musí patřit i vytvoření podmínek pro bydlení mladých lidí, aby měli další motivaci v Praze jako absolventi zůstat,“ říká Petr Hlaváček, náměstek primátora pro oblast územního rozvoje a územního plánu.


„Ještě do nedávna jsem sám ještě studoval, a vím, že mnoho mých spolužáků problémy ubytováním řešilo. Proto jsem rád, že jsem mohl první setkání Prahy s vysokými školami na toto téma iniciovat. Doufám, že se nám v brzké době podaří konkretizovat projekty, na kterých budeme spolupracovat,“ uvádí Adam Zábranský, radní pro oblast bydlení a transparentnosti.

Na jednání se pražští radní sešli se zástupci největších pražských univerzit jako je UK, ČVUT, AMU, ČZU, VŠE A VŠCHT, problém s ubytováním studentů se týká prakticky všech univerzit.

Morový sloup v Chrastavě vytvořila dílna Matyáše Bernarda Brauna

„Nedostatek bytů v Praze doléhá i na studenty vysokých škol. Jsem rád, že společně s rektory hledáme řešení, která budou nejen rychlá, ale i zajímavá. Mně osobně se líbí třeba možnost přestavět postupně tribuny Strahovského stadionu na bydlení,“ dodává na závěr radní pro oblast školství a sportu Vít Šimral.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch)