Svátek má: Viola

Regiony

Velikost textu:

Praha chce ukončit skládkování komunálního odpadu

Praha chce ukončit skládkování komunálního odpadu

Praha směřuje k ukončení skládkování komunálního odpadu v roce 2024. Proto přestala usilovat o další rozšíření skládky v Ďáblicích.

Ilustrační foto
17.červen 2017 - 12:00

„Jsem ráda, že Praha bere vážně svůj cíl omezit skládkování, které zatěžuje životní prostředí. Rozhodnutí, že nebude dále usilovat o rozšiřování skládky v Ďáblicích, je krok správným směrem. Její další rozšiřování by bylo v rozporu s plány odpadového hospodářství pro hlavní město Prahu, evropskými směrnice i zákonem o odpadech,“ uvedla Petra Kolínská, náměstkyně primátorky hl. m. Prahy.

V oblasti nakládání lze pozorovat pozitivní trend: Klesá množství odpadu, který se odváží na skládku, zatímco množství využitého odpadu roste. Např. skládkovaný odpad poklesl z 65,7 tis. tun v roce 2014 na 55,7 v roce 2015, zatímco 351,7 tis. tun bylo v roce 2015 recyklováno.

V souladu se zákonem o odpadech (185/2001 Sb.) platí od roku 2024 zákaz skládkování neupraveného komunálního odpadu.

„Velké rezervy však stále máme v oblasti prevence vzniku odpadů a efektivní recyklaci. V porovnání s jinými evropskými metropolemi u nás totiž vzniká až dvojnásobek množství komunálního odpadu na obyvatele,“ dodala Petra Kolínská.


Skládkování je na seznamu způsobu nakládání s odpady na posledním místě a evropské směrnice stanovují postupné omezování skládkování. Samotná EK se kombinací opatření snaží, aby státy omezily skládkování a co nejvíce odpadu recyklovaly a dále využívaly. Podle připravovaných nových evropských směrnic tak bude povinnost do roku 2025 recyklovat 60 % komunálního odpadu, do roku 2030 pak dokonce 65 %.

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.)