Svátek má: Laura

Regiony

Velikost textu:

Praha 3 se připojila k Memorandu o řešení bytové nouze

Praha 3 se připojila k Memorandu o řešení bytové nouze

Po městských částech Praha 1, 7, 10 a 22 se k Memorandu o spolupráci s hlavním městem ohledně řešení bytové nouze přidává i Praha 3.

Ilustrační foto
11. února 2020 - 12:30

Podpisem tohoto Memoranda se městské části zavazují, že budou na svém území řešit bytovou nouzi rodin s dětmi. Rada hlavního města Prahy tento dokument schválila v srpnu 2019 a byl odhlasován i na radách a zastupitelstvech jednotlivých městských částí.

Cílem Memoranda o spolupráci při řešení bytové nouze je zajistit, aby žádné z pražských dětí nežilo na ubytovně, a zároveň spolupracovat na vytvoření integrovaného systému pomoci rodinám v bytové nouzi.

Podle dat ze Zprávy o vyloučení z bydlení v ČR za rok 2018, kterou zpracovala Platforma pro sociální bydlení ve spolupráci s organizací Lumos, vyrůstá 20 500 dětí v závažné bytové nouzi. Na území hlavního města se jedná konkrétně o 540 rodin, které žijí na ubytovnách, v azylových domech nebo v naprosto nevyhovujících bytových podmínkách.

„Považuji za morálně neobhajitelné, abychom nechávali pražské děti vyrůstat v absolutně nevyhovujících podmínkách na ubytovnách. Jsem proto velmi rád, že s námi bude hledat řešení jejich situace další městská část,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení a transparentnosti Adam Zábranský.

Praha a městské části začaly v této oblasti podnikat konkrétní kroky. V létě loňského roku sociální pracovníci městských částí obešli ubytovny v Praze, zaznamenali počet rodin na každé z ubytoven a seznámili je s možností žádat o pronájem bytu ve vlastnictví hlavního města Prahy. V rámci podzimu se začaly rodiny hlásit a v prosinci dostalo prvních 28 rodin nabídku bytu. Většina z nich již nabídku přijala a brzy s nimi budou uzavřeny nájemní smlouvy. V současnosti hlavní město eviduje žádosti o pronájem bytu od dalších desítek rodin.


„Memorandum vnímám jako nezbytnou platformu pro vzájemnou spolupráci městské části a hlavního města při řešení bytové nouze rodin s dětmi. Hranice městských částí totiž při řešení této otázky nehrají velkou roli. Nový přístup Prahy 3 k bytové politice je zakotven v Pravidlech podporovaného bydlení městské části Praha 3, která jsou platná od ledna letošního roku. Tato nová pravidla rodinám s dětmi nebo samoživitelkám výrazně snižují práh v možnosti požádat o nájem městského bytu. Bodový systém přitom zvýhodňuje právě žadatele, kteří pečují o nezaopatřené dítě. V žádosti o nájem bytu by měly uspět rodiny s nízkými příjmy bez ohledu na to, zda přicházejí z azylového domu, ubytovny nebo nevyhovujícího bydlení. Velmi častým případem je bydlení s dětmi po příbuzných nebo v nejistých a nedůstojných podnájmech. Za praxí minulých let, kdy byly městské byty pronajímány třeba absolventům vysokých škol, jsme udělali tlustou čáru. Byty pro podporované bydlení budou nadále určené jen pro skutečně potřebné,“ dodává Ondřej Rut, místostarosta Prahy 3.


Memorandum je nadále otevřené a mohou se k němu přidat i další městské části, které chtějí řešit bytovou nouzi na svém území ve spolupráci s Magistrátem hl. m. Prahy.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch)