Svátek má: Lýdie

Regiony

Velikost textu:

Okolí pražské říčky Rokytky bude místem k relaxaci

Okolí pražské říčky Rokytky bude místem k relaxaci

MČ Praha 8 zadala zpracování studie, která zmapuje možnosti revitalizace toku Rokytky. Na základě ní poté dojde k úpravám a vzniku příjemného místa k trávení volného času a relaxaci.

Ilustrační foto
21. února 2018 - 12:30

Cílem revitalizace je zajištění co největší rozmanitosti okolí Rokytky, ale také opatření proti znečišťování říčky. Studie, která se zabývá 1,344 km toku říčky Rokytky, byla zadaná v říjnu 2017 a je součástí projektu Palmovka 2030. Revitalizovat by se měla část toku v městské zástavbě od křížení s ulicí Čuprova po protipovodňový uzávěr se zvláštním zřetelem na úsek kolem Elsnicova náměstí.

„Studie, která bude podkladem k revitalizaci toku Rokytky, je dalším z kroků, kterými přispějeme ke zvelební Palmovky a dodáme jí punc skutečného centra Prahy 8, kde se nejen Libeňáci a Pražené budou chtít zastavit,“ říká místostarosta Prahy 8 Petr Vilgus.

Součástí studie je podrobná analýza majetkoprávních, geologických a hydrogeologických poměrů, ale také dotazníková anketa mezi sdruženími a spolky, bytovými družstvy, sportovními kluby, místními firmami, základní a mateřskou školou či ubytovacími zařízeními.

„Zajímá nás, co si o místě myslí naši občané. Jejich názory a podněty využijeme při projektování skutečného zkvalitnění toku Rokytky a jeho okolí. Návrh revitalizace projednáme veřejně se všemi zájemci ve středu 7. března 2018 od 18.00 hodin ve školní jídelně ZŠ B. Hrabala,“ zve Petr Vilgus.

Z dotazníku, na kterém se podílelo 31 respondentů, vyplývají zajímavá fakta. Např. 86 % respondentů oblast, na kterou se studie zaměřuje, navštěvuje velmi často či pravidelně. Podél Rokytky se však respondenti nezdržují příliš dlouho.


„Problémem je právě nepřístupnost toku, nedostatek veřejných ploch či míst k posezení. Přitom drtivá většina dotazovaných uvedla, že by místo mělo sloužit především odpočinku. A právě tímto směrem chceme jít. Nezapomeneme přitom na cyklostezsku A26, osvětlení ani nový mobiliář,“ uvádí Vilgus.

Zvláštní pozornost je věnována Elsnicovu náměstí. „Elsnicovo náměstí dlouhodobě chátralo a občany nebylo příliš využíváno. V roce 2018 však dojde k proměně tohoto místa. Díky zahloubení říčky dojde k odhlučnění místa a vznikne tak klidný a příjemný parčík,“ doplňuje informace o revitalizaci libeňského Elsnicova náměstí zastupitel a předseda komise pro životní prostředí Vít Céza.

Prazskenovinky.cz informovala Mgr. Marcela Voženílková, Ph.D. za Úřad městské části Praha 8,

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)