Svátek má: Běla

Regiony

Velikost textu:

Nová rozvodna v Karlíně zahájila po odzkoušení trvalý provoz

Nová rozvodna v Karlíně zahájila po odzkoušení trvalý provoz

Oblast městské části Karlín zasáhla v srpnu 2002 ničivá povodeň, dnes se ale proměňuje na moderní čtvrť, která se dále dynamicky rozvíjí.

Rohanský ostrov
6. září 2019 - 12:30

Roste tu nespočet unikátních architektonických staveb a mezi ně jistě patří prosklená budova moderní 110/22 kV rozvodny. Vyrostla mezi ulicemi Rohanské nábřeží, Kelsenova a Pobřežní, v těsném sousedství architekty oceňované kancelářské budovy Main Point - sídla generálního ředitelství pojišťovny Kooperativa.

„Je to jedna z klíčových investic v oblasti energetiky nejen pro samotný Karlín, ale i pro jeho bezprostřední okolí až po centrum metropole. Byly využity nejmodernější technologie, které významně snižují náklady na údržbu a hlavně zajistí bezproblémový rozvod energie koncovým zákazníkům a Pražanům,“ říká radní hl. m. Prahy pro oblast majetku Jan Chabr.

Rozvodna 110/22 kV (dále TR) je ve vlastnictví společnosti PREdistribuce, a. s., a její zkušební provoz začal již koncem roku 2018. Po následném odzkoušení jednotlivých zařízení velmi vysokého napětí (VVN) a vysokého napětí (VN) došlo k definitivnímu připojení do sítě 110 kV. Po kabelech 22 kV rozvádí výkon do oblasti Nového a Starého města, lokality Karlína a dále směrem k Libni. Po několika měsících zkušebního provozu je transformovna s instalovaným výkonem 2x63 MVA zatížena v letních měsících do 30 %.

Složitá stavební řízení protáhla zahájení stavby rozvodny, v roce 2016 se po dlouhých čtrnácti letech příprav začalo budovat. Samotná výstavba probíhala pod taktovkou generálního dodavatele stavby firmy Engie Services, na dodání technologie se podílely přední energetické společnosti jako Siemens, ABB, Končar, Brugg a další. Projektantem rozvodny je firma ASE a její stavební část je dílem ateliéru Bílá Hora. Objekt rozvodny splňuje všechny požadavky ekologických staveb, dokonce s unikátní bio střechou s extenzivní bezúdržbovou zelení, kterou vybudovala v rámci subdodávek firma Doubravská stavební.

Veškerá technologie rozvodny je dálkově ovládaná a řízená z dispečinku PREdistribuce. Je téměř zcela bezúdržbová, takže na vše bude pouze několik hodin týdně dohlížet jediný pracovník – rozvodný z útvaru Provoz VVN a RS. Bezpečnost objektu zajišťují zabezpečovací prvky, včetně kamerového systému. Do budoucna bude navíc možno objekt se zařízením využít v rámci chytrých sítí, až se Praha jednou zcela promění ve Smart City.

TR 110/22 kV Karlín zastává zásadní roli pro zásobování rozvíjející se oblasti Rohanského ostrova, Invalidovny a blízkého okolí. Vyvedení výkonu i do vzdálenější oblasti města umožní komplex kabelových tunelů Karlín, který bezprostředně navazuje na novou rozvodnu. Ve své finální podobě bude propojovat TR Karlín s kolektorem Hlávkův most na západní straně a s kabelovody Pražačka a Štvanice na východní straně.Výstavba kabelového tunelu směrem k Hlávkovu mostu, jehož úplné dokončení se plánuje na rok 2021, posílí výkonové podmínky a zvýší kvalitu dodávky elektřiny v centrální části města. Díky tomu jsme připraveni zajistit spolehlivý výkon například pro revitalizaci Masarykova nádraží ve výši 10 MW či 30 MW pro administrativní komplex Bubny-Zátory.

Opačným směrem probíhá prodloužení kabelovodu od TR Karlín podél Rohanského nábřeží směrem k Invalidovně, kde velcí developeři jako Sekyra Group či Karlín Group již staví, anebo se chystají vybudovat řadu obchodně administrativních center (Rohan City s požadovaným výkonem 30 MW, Karlín Cross Point, Rustonka aj.) či bytových komplexů (Čechie, Invalidovna) a další multifunkční stavby.

Společnost PREdistribuce, a. s., odhaduje životnost objektu rozvodny na dobu minimálně 40 let a soustavu kabelových tunelů Karlín až na 70 let za předpokladu účelně a efektivně prováděné údržby. Rozvodna významným způsobem pomůže odlehčit zatížení u třech klíčových rozvoden okolních TR Střed, TR Pražačka a TR Holešovice. Tato významná energetická stavba zvyšuje dlouhodobě spolehlivost distribuce a přispěje ke spokojenosti Pražanů a chodu města nepřetržitostí a kvalitou dodávky elektřiny.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch)