Svátek má: Romana

Regiony

Velikost textu:

Nemocnice Na Bulovce otevřela specializované školicí prostory

Nemocnice Na Bulovce otevřela specializované školicí prostory

V areálu Nemocnice Na Bulovce (NNB) byly otevřeny specializované školicí prostory pro studenty 3. lékařské faktulty Univerzity Karlovy a nelékařský zdravotnický personál NNB. Učebny se nacházejí v prostorách interního oddělení.

Z otevření školících prostor
5. listopadu 2018 - 12:30

“Školicí prostory vznikly ve vzájemné spolupráci naší nemocnice a 3. LF UK, která doučeben poskytla a bude podle potřeb poskytovat nejrůznější pomůcky k praktickévýuce,” popisuje náměstkyně pro ošetřovatelskou péči NNB Mgr. Soňa Mendlová.

V nově otevřených prostorách je učebna pro teoretickou výuku, jejíž součástí jetaké přípravna a nemocniční lůžka pro praktickou výuku. Studenti si tak mohou vyzkoušetstlaní - úprava lůžka, hygienickou péči o pacienta, polohování jako prevencidekubitů (proleženin), podávání léků a stravy, cévkování, bandáže apod.

Slavnostního otevření se zůčastnili také zástupci 3. LF UK, přednostka PhDr. HanaSvobodová, Ph. D. a proděkan pro studium a výuku MUDr. David Marx Ph.D., kterýk dnešní slavnostní akci uvedl: “Velmi oceňuji energii vloženou do přípravy vdělávacíhocentra, je to logický výraz podpory vzdělávání sester, jelikož jsou na ně kladenystále větší nároky - více kvalifikované práce a odpovědnosti. Byl bych velmirád, kdyby k nám přicházelo stále více mladých lidí, kteří jsou motivovaní vykonávattuto náročnou, nicméně velmi obohacující práci”.


Učebny budou využívány také pro další vzdělávací činnost, jako jsou odborná školeníči workshopy pro stávají personál nemocnice.Vzdělávání nelékařského personálu má v NNB dlouholetou tradici. Každý rok zdeabsolvuje teortickou i praktickou část výuky zhruba 500 studentů.

Pražskénovinky.cz informoval Bc. Filip Řepa, edoucí odboru PR a komunikace Nemocnice Na Bulovce.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:nnb)