Svátek má: Vendelín

Regiony

Velikost textu:

Koncepce plánu financování Sboru dobrovolných hasičů schválena

Koncepce plánu financování Sboru dobrovolných hasičů schválena

Rada schválila koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů.

Auto SDH CAS30
7. října 2021 - 12:30

Rada hl. m. Prahy schválila Koncepci plánu financování dovybavení jednotek Sboru dobrovolných hasičů na území hl. m. Prahy na období 2022–2026. Koncepce je zaměřena na dovybavení v oblastech, které jsou pro činnost a akceschopnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů nezbytné.

Jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) jsou základní složkou integrovaného záchranného systému a působí i v rámci krizového řízení. Jednotky SDH provádějí hašení požárů a záchranné práce při živelních pohromách a mimořádných událostech. Dále plní úkoly při činnostech reagujících na změny klimatu jako je sucho, silné sněhové přívaly, silné námrazy, větrné orkány a smrště.

„Na území hlavního města Prahy mají jednotky SDH nezastupitelnou úlohu při povodních, a to především při činnostech spojených s výstavbou protipovodňových prvků. Nezastupitelná je i pomoc postiženému obyvatelstvu, spočívající v záchraně a evakuaci osob, čerpání vody a v následném odstraňování škod. Jednotky SDH dlouhodobě prokazují své kvality a svou potřebnost, a to nejen jako výpomoc ve svých městských částech, ale plošně pro potřeby pomoci v rozsahu celého území hlavního města Prahy. Což ukázala i pandemie covid-19, kdy jednotky dezinfikovaly vnitřní i venkovní prostory, pomohly s distribucí dezinfekce a ochranných prostředků, držely pohotovosti a byly po celou dobu připraveny k jakémukoli typu zásahu,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Materiál navazuje na Koncepci výstavby a rekonstrukcí hasičských zbrojnic a dovybavení jednotek SDH ve střednědobém výhledu do roku 2019 – 2021. Ač na sebe koncepce navazují, není zcela vhodné je porovnávat. V předešlé koncepci byly řešeny výstavby a rekonstrukce hasičských zbrojnic, požární technika a speciální technika. Zatímco nynější navrhovaná koncepce se soustředí především na požární techniku a věcné prostředky. Odlišnost je také v rozložení finančních prostředků, koncepce zahrnuje nejen kapitálové výdaje, ale i běžné výdaje, které jsou pro potřeby jednotek SDH skutečně nezbytné. Koncepce nově také počítá s využíváním dotačních možností na nákup požární a speciální techniky.


„Koncepce se na tomto dílčím úseku podílí na celkovém zvýšení připravenosti hlavního města Prahy k řešení a řízení rizik a katastrof. Současně zvyšuje zajištění odolnosti a vybavenosti jedné ze složek Integrovaného záchranného systému hl. m. Prahy a reaguje na nová rizika s důrazem na přizpůsobení se změnám klimatu,“ doplnil náměstek primátora Petr Hlubuček.

Prazskenovinky.cz informoval Vít Hofman, tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.mhmp,sdh)