Svátek má: Svatopluk

Regiony

Velikost textu:

Jihovýchod Prahy o krok blíže zklidnění dopravy

Jihovýchod Prahy o krok blíže zklidnění dopravy

Začne se projektovat Hostivařská spojka a obchvaty Dolních Měcholup a Uhříněvsi.

Ilustrační foto
2. října 2019 - 12:30

Pražští radní schválili výběr dodavatelů dvou veřejných zakázek na projektovou a inženýrskou činnost pro důležité dopravní stavby na jihovýchodě Prahy. Hostivařská spojka, obchvat Dolních Měcholup, Uhříněvsi a následné propojení Kutnohorské s plánovaným dálničním okruhem 511 vytvoří jeden celek, který zabrání projíždění tranzitní dopravy skrz centra městských částí, ale zároveň snadno propojí průmyslové zóny v této části hlavního města.

„Vedle důležitého úseku 511 Pražského okruhu chceme na jihovýchodě Prahy dopravně ulevit také výstavbou další důležité silniční infrastruktury. Hostivařská spojka, obchvat zastavěného území Dolních Měcholup a Uhříněvsi včetně napojení Kutnohorské na Pražský okruh zásadně zlepší kvalitu života místních a zklidní nevyhovující dopravní situaci v oblasti,“ řekl náměstek primátora pro dopravu Adam Scheinherr.

Projektová příprava bude počítat nejenom s komunikacemi pro motorovou dopravu, její součástí bude i nový systém infrastruktury pro chodce a cyklisty dle platných strategických dokumentů města.

Pragoprojekt vypracuje projekt pro Hostivařskou spojku, která propojí ulice Průmyslová a Kutnohorská. V návaznosti na ni také obchvatovou komunikaci Dolních Měcholup. Ta odvede tranzitní dopravu ze zastavěné oblasti. Firma nabídla 34 061 500 Kč s DPH. Druhý vítěz veřejné zakázky, Pontex, řeší projekt propojení ulice Kutnohorská s Pražským okruhem, aby se automobilová a nákladní doprava vyhnula Uhříněvsi a pohodlně se napojila na budoucí okruhový dálniční úsek 511. Společnost nabídla 22 947 650 Kč s DPH.Obě firmy byly vybrány na základě multikriteriálního hodnocení, kdy se při jejich výběru nenahlíželo pouze na cenu. „Kvalifikovat se mohly jenom společnosti profesně a technicky způsobilé se seznamem významných realizovaných prací za posledních deset let a třemi konkrétními poskytnutými zpracováními dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení včetně potřebné inženýrské činnosti na vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení u dopravních staveb v hodnotě investičních nákladů 150 milionů korun,“ dodal Scheinherr. Zároveň společnosti musely dát dohromady seznam techniků, kteří se budou podílet na plnění veřejných zakázek.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman,  tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

Hrad Litice byl založen někdy koncem 13. stol. za posledních Přemyslovců v rámci kolonizace tehdy ještě řídce osídleného pohraničního pralesa severovýchodních Čech, který byl královským majetkem.


(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.mhmp)