Svátek má: Drahoslav

Regiony

Velikost textu:

Je nutné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly

Je nutné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly

Vláda se bude zabývat návrhem Prahy na zavedení předkupního práva obcí a krajů při prodeji majetku státu.

Praha
29. července 2019 - 12:30

Česká vláda se na úterním zasedání bude zabývat novelou zákona, kterým má být zavedeno předkupní právo pro obce a kraje v případě prodeje nemovitého majetku státu. Stane se tak několik týdnů poté, co Zastupitelstvo hlavního města Prahy jednomyslně schválilo záměr radní pro oblast legislativy Hany Kordové Marvanové navrhnout změnu zákona.

Cílem novely zákona z iniciativy hlavního města je, aby územní samosprávné celky měly reálnou možnost získat do svého vlastnictví od státu nemovité věci, které se nacházejí na jejich území. Primárně jde o majetek, který je nezbytný pro plnění funkcí samosprávných celků, tj. zejména pro výstavbu dopravní infrastruktury, škol, sociálních zařízení, občanské vybavenosti, sociálního bydlení, pro zeleň a k dalšímu rozvoji jejich území.

„Současná situace, ve které se kraje, města i obce nacházejí, není dlouhodobě udržitelná. Samosprávné celky nemají často šanci získat majetek, který stát prodává jako nepotřebný v dražbě, v důsledku čehož například cenné pozemky a další nemovitosti končí v rukou spekulantů, od kterých majetek mohou obce a kraje jen obtížně získat. V mnohém to má za následek zpomalení rozvoje krajů, měst i obcí,“ říká radní Kordová Marvanová.

Zákonodárnou iniciativu hlavního města Prahy podpořily Asociace krajů, Svaz měst a obcí a Sdružení místních samospráv ČR.

„Mohu jen doufat, že váha těchto institucí, které nás podpořily, budou pro vládu dostatečným argumentem proto, aby námi navrhovanou novelu zákona doporučila ke schválení v Parlamentu. Kraje, města i obce už na zákonnou úpravu, která by posílila jejich postavení, čekají příliš dlouho,“ věří Hana Kordová Marvanová.Současná právní úprava vypadá tak, že rozhodne-li se stát nebo státní podnik pro veřejnou dražbu, jsou ostatní fyzické a právnické osoby oproti obcím a krajům ve výhodnějším postavení, jelikož územní samosprávné celky jako účastníci veřejné dražby jsou limitovány za tímto účelem vyhrazenými finančními prostředky.

Podle Hany Kordové Marvanové je nutné hospodaření s majetkem státu upravit jednoznačnými pravidly stanovenými zákonem tak, aby prodej tohoto majetku byl transparentní a umožňoval využít nepotřebný majetek státu i nadále v souladu s veřejným zájmem a pro plnění úkolů obcí a krajů.

„Naším záměrem je, aby novelou zákona byla zavedeno předkupní právo pro obce a kraje v případě, že stát nebo státní podniky prodávají nepotřebný nemovitý majetek. V navrhované novele je stanovena lhůta šesti měsíců, během které se má obec nebo kraj rozhodnout, zda předkupní právo využije či nikoliv, a oznámit své rozhodnutí státu nebo státnímu podniku. Pokud se obec či kraj rozhodne toto své překupní právo využít, bude úplatný převod realizován za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem,“ dodává radní hl. m. Prahy pro legislativu Hana Kordová Marvanová.

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman,  tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.mhmp)