Svátek má: Svatopluk

Regiony

Velikost textu:

IPR zpracuje Koncepční studii Vítězného náměstí

IPR zpracuje Koncepční studii Vítězného náměstí

Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy (IPR) zpracuje Koncepční studii Vítězného náměstí v Praze 6. Ta bude vycházet z anonymně odevzdané studie vzešlé ze soutěže o návrh Celkového řešení Vítězného náměstí.

Vítězné náměstí
3. října 2019 - 12:30

Cena za zpracování studie byla stanovena na 6 945 000 Kč bez DPH. Náklady na celkové řešení Vítězného náměstí se v tuto chvíli odhadují na 500 milionů korun bez DPH. Na svém zasedání o tom rozhodla Rada hl. m. Prahy.

„Vítězné náměstí se má stát reprezentativním místem Prahy, které bude dobře sloužit všem obyvatelům metropole. Od koncepční studie očekáváme nejen dopravní řešení, ale především posílení všech základních funkcí náměstí – pobytové, společenské či reprezentativní funkce. Počítáme například s pěší zónou směrem na hlavní osu kampusu vysokých škol, s oblíbenými vodními prvky, novými uměleckými díly a snížením hlukové zátěže v okolí,“ uvedl náměstek pražského primátora Petr Hlaváček.

Hlavním účelem koncepční studie je zpracování nejvhodnějšího řešení Vítězného náměstí tak, aby byl dopředu zajištěn konsenzus všech důležitých subjektů v území. Tento stupeň projektové dokumentace řeší velké množství detailů nad rámec běžně zpracovávané fáze projektové dokumentace studie.Koncepční studie bude řešit například předběžné projednání koncepční studie s více než 60 subjekty a zapracování vyhodnocení připomínek; zpracování zadání pro Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území  a návrh změny Územního plánu hl. m. Prahy Z 3167/12; zpracování světelně-technické studie; specifikaci světelné signalizace; návrh způsobu hospodaření s dešťovou vodou; zpracování části návrhu do podrobnosti dokumentace pro územní rozhodnutí nebo součinnost při zpracování mikrosimulace.  

Kokotské rybníky přivítají ochranáře

Pražskénovinky.cz informoval Vít Hofman,  tiskový mluvčí Magistrátu hl. m. Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:arch.mhmp,ipr)