Svátek má: Darina

Regiony

Velikost textu:

Hlavní město uzavřelo sektorovou dohodu pro energetiku

Hlavní město uzavřelo sektorovou dohodu pro energetiku

Cílem dohody je mimo jiné zajistit dostatečný počet kvalifikovaných odborníků v oboru tak, aby hlavní město mohlo v budoucnu konkurovat vyspělým regionům v oblasti využívání nových technologií.

Irena Ropková, podpis dohody
20.březen 2017 - 12:30

Radní pro oblast školství a evropské fondy Irena Ropková za hlavní město podepsala se zástupci Asociace energetických manažerů a Střední školou – Centrem odborné přípravy technickohospodářské sektorovou dohodu pro energetiku.

Vizí sektorové dohody, kterou za hlavní město podepsala radní pro školství a evropské fondy Irena Ropková, je vedle zajištění dostatečného počtu odborníků v energetice rovněž udržení jejich kvality při jejich přípravě a růstu a zajištění maximální flexibility působení v rámci Evropské unie.


„Naším společným cílem je koordinovat činnost a nastavit formu vzájemné spolupráce při podpoře a rozvoji středního technického školství. Je zapotřebí přizpůsobit tuto oblast vzdělávání požadavkům trhu práce,“ vysvětluje radní Ropková.

Sektorová dohoda má za úkol začlenit nové technologie do vzdělávacího procesu a vyřešit nedostatek odborníků a specialistů pro stávající a nové technologie v oboru.

„Energetika je strategickým oborem s vysokou náročností na uchazeče o zaměstnání. Aktivity proto nebudeme koordinovat jen se stranami sektorové dohody, ale rovněž ve spolupráci s ministerstvem školství a ministerstvem průmyslu a obchodu,“ říká radní. „Chceme se v tomto ohledu vyrovnat vyspělým státům v oblasti využívání nových technologií,“ dodává.

Konkrétními opatřeními, která sektorová dohoda předpokládá, jsou například aktivity v podobě přípravy učitelů pro výuku nových technologií, zajištění učební dokumentace, úprava školních vzdělávacích programů a studijních programů, zajištění adekvátních skript a učebnic a rovněž rozvoj vzdělávací soustavy v podobě zařazení nových profesí jako studijních oborů na školách.

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:mhmp)