Svátek má: Filip

Regiony

Velikost textu:

Dvanáctka pokračuje ve zmírňování dopadů klimatických změn

Dvanáctka pokračuje ve zmírňování dopadů klimatických změn

Praha 12 hledá další a další opatření ke zmírnění dopadů klimatických změn. Po omezení sečí, zachycování vody do nádrží či umísťování pítek pro drobné živočichy, vyhlašuje Městská část Praha 12 dotační program v oblasti životního prostředí na rok 2020.

Ilustrační foto
6. srpna 2019 - 12:30

Z jeho zadání jasně vyplývá, že budou podporovány zejména takové činnosti, které jsou spojeny s realizací mitigačních a adaptačních opatření v souvislosti se změnou klimatu, podporou biodiverzity a podporou záchranných stanic pro volně žijící živočichy, případně s podporou institucí pečujících o zachráněná/odchycená zvířata (útulky). Dále pak budou podporovány výukové programy a projekty EVVO a v neposlední řadě projekty zaměřující se na snižování množství odpadů (kompostéry, nádoby na třídění odpadu).

„Výběrem těchto témat reagujeme, jako již několikrát, na prohlubující se klimatickou změnu. Jsem přesvědčena, že zhoršování klimatu je potřeba nejen předcházet, ale zároveň se mu do jisté míry přizpůsobit natolik, aby následné škody byly co nejmenší. Vítáme výsadby dřevin a péči o ně, opatření na zvýšení retence a využití dešťové vody, projekty přispívající ke snižování odpadů aj.“ vysvětluje místostarostka Eva Tylová dotační záměr.„Významná je pro mne i biodiverzita, jejíž úbytek je v posledních letech alarmující. Chceme proto podpořit kroky, které povedou ke zlepšování podmínek volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, např. budování tůněk, péči o cenná luční společenstva a další kroky na podporu druhového bohatství městské části,” dodává místostarostka.

Podrobné informace k dotačnímu programu v oblasti životního prostředí na rok 2020 jsou uvedeny na webu MČ Praha 12. Lhůta pro podání žádosti je stanovena od 1. října do 29. listopadu 2019.

Prazskenovinky.cz informovala Bc. Eva Ingrid Antl Burianová za ÚMČ Praha 12.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch)