Svátek má: Hana

Regiony

Velikost textu:

Dolínek: Návrh Smlouvy Fondu dopravní infrastruktury je skandální

Dolínek: Návrh Smlouvy Fondu dopravní infrastruktury je skandální

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se svým návrhem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 snaží přimět hl. m. Prahu ke stažení záměru na omezení průjezdu vozidel nad 12 metrů, tedy především kamionů.

Petr Dolínek
14. října 2017 - 12:30

Praha by se tak ocitla v situaci, kdy by byla sankcionována za plnění svého hlavního úkolu – chránit své občany před škodlivými vlivy a udržovat vysoký životní standard.

„Tento návrh považuji za nepřijatelné vydírání. Praha je především domovem lidí a jejím hlavním úkolem je ochrana obyvatel. Není možné, aby nás SFDI považoval za překladiště a státní investice do tolik potřebné infrastruktury podmiňoval tranzitní dopravou,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Dolínek a dodal: „I když je Praha důležitým dopravním uzlem, je naprosto absurdní očekávat, že město a všichni jeho obyvatelé ponesou odpovědnost za neschopnost Pana Ťoka a Ministerstva dopravy postarat se o výstavbu klíčových úseků celostátní silniční sítě.“

Citace ze Smlouvy č. 110/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, Článek 7, bod 19:


„Pokud v průběhu 3 let následujících po ukončení této Smlouvy bude rozhodnutím příjemce nebo rozhodnutím TSK omezen průjezd tranzitní nákladní dopravy na komunikacích, pro které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, na dobu delší než jeden měsíc bez předchozího souhlasu Ministerstva dopravy, bude tato skutečnost považována za porušení podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty, a ve svém důsledku bude znamenat neoprávněné užití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.“

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)