Svátek má: Oto

Regiony

Velikost textu:

Dolínek: Návrh Smlouvy Fondu dopravní infrastruktury je skandální

Dolínek: Návrh Smlouvy Fondu dopravní infrastruktury je skandální

Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) se svým návrhem Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017 snaží přimět hl. m. Prahu ke stažení záměru na omezení průjezdu vozidel nad 12 metrů, tedy především kamionů.

Petr Dolínek
14.říjen 2017 - 12:30

Praha by se tak ocitla v situaci, kdy by byla sankcionována za plnění svého hlavního úkolu – chránit své občany před škodlivými vlivy a udržovat vysoký životní standard.

„Tento návrh považuji za nepřijatelné vydírání. Praha je především domovem lidí a jejím hlavním úkolem je ochrana obyvatel. Není možné, aby nás SFDI považoval za překladiště a státní investice do tolik potřebné infrastruktury podmiňoval tranzitní dopravou,“ řekl náměstek primátorky pro oblast dopravy Petr Dolínek a dodal: „I když je Praha důležitým dopravním uzlem, je naprosto absurdní očekávat, že město a všichni jeho obyvatelé ponesou odpovědnost za neschopnost Pana Ťoka a Ministerstva dopravy postarat se o výstavbu klíčových úseků celostátní silniční sítě.“

Citace ze Smlouvy č. 110/2017 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2017, Článek 7, bod 19:


„Pokud v průběhu 3 let následujících po ukončení této Smlouvy bude rozhodnutím příjemce nebo rozhodnutím TSK omezen průjezd tranzitní nákladní dopravy na komunikacích, pro které byly poskytnuty finanční prostředky z rozpočtu poskytovatele, na dobu delší než jeden měsíc bez předchozího souhlasu Ministerstva dopravy, bude tato skutečnost považována za porušení podmínek, za kterých byly finanční prostředky poskytnuty, a ve svém důsledku bude znamenat neoprávněné užití poskytnutých finančních prostředků ve smyslu § 3 písm. e) rozpočtových pravidel.“

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)