Svátek má: Gabriel

Regiony

Velikost textu:

Cvičení Botič 2017 - Praha chce být připravená na povodně

Cvičení Botič 2017 - Praha chce být připravená na povodně

Cvičení Botič 2017, se uskutečnilo 18. 4. 2017, prověřilo připravenost účastníků povodňové ochrany a ověřilo tok povodňových informací v celém povodí Botiče.

Ilustrační foto
18.duben 2017 - 12:30

Hlavní město Praha věnuje značnou pozornost protipovodňové ochraně. Mimo jiné také systému předávání výstražných i povodňových informací pro včasné informování Pražanů o vzniku rizikové situace před samotnou povodní a během ní.

“K jednomu stolu se podařilo dostat nejen zástupce hlavního města, dotčených městských částí a odborných subjektů na území Prahy, ale také zástupce obcí a záchranného systému Středočeského kraje. Výsledkem setkání je tzv. plán vyrozumění pro povodí Botiče a jeho přítoků, který určuje tok sdílených informací mezi jednotlivými účastníky ochrany před povodněmi napříč kraji i obcemi a doplňuje zákonnou hlásnou povodňovou službu. Právě funkčnost plánu vyrozumění si ověříme během simulačního povodňového Cvičení Botič 2017,“ uved Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro bezpečnost a prevenci kriminality, který rovněž předsedá Komisi Rady hl. m. Prahy pro návrh a realizaci dokončení protipovodňových opatření hl. m. Prahy.

Vlastní cvičení se uskutečnilo v úterý 18. dubna a organizovala ho příspěvková organizace Lesy hl. m. Prahy, která je správcem Botiče a zároveň správcem vodního díla Hostivař.

Sérii logicky navazujících kroků spustila simulovaná výstraha Českého hydrometeorologického ústavu o možnosti výskytu extrémních srážek ve Středočeském kraji a upozornění Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy, která jsou rozesílána dotčeným obcím a městským částem v povodí.


„Situace bude dále modelována tak, že déšť v horní části toku Botiče zvýší průtok vody až do výšky odpovídající 2. stupni povodňové aktivity. Na základě této modelové situace bude prověřena funkčnost plánu vyrozumění v celém povodí Botiče,“ upřesňuje před akcí radní Hadrava.

Obce a městské části v povodí Botiče si vyzkouší příjem a předání informací o povodňové situaci, odečet výšky vodní hladiny na vodoměrném profilu, vedení záznamu do Povodňové knihy či svolání a zajištění funkčnosti povodňové komise. Všechny povodňové složky, Operační středisko Krizového štábu hlavního města Prahy, Lesy hl. m. Prahy, Povodí Vltavy, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy a Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje si tak mohou ověřit efektivitu a srozumitelnost přebíraných a předávaných informací.

“Povodním neumíme zcela zamezit, ale když se na ně zodpovědně připravíme, můžeme velmi výrazně omezit škody, které působí, a také ochránit životy občanů před množstvím zcela zásadních rizik, které jsou s tímto přírodním živlem spojeny,” zdůraznil radní Hadrava.

Hlavní město Praha, jako povodňový orgán na úrovni kraje, ze zákona zajišťuje a koordinuje odbornou přípravu povodňových orgánů jednotlivých obcí, městských částí a dalších zapojených subjektů. Rychlost předávání a správnost informací je při povodních zcela zásadní pro včasné plánování a realizaci záchranných opatření.

Prazskenovinky.cz informoval Magistrát hlavního města Prahy.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)