Svátek má: Ondřej

Regiony

Velikost textu:

Botanická zahrada v Troji spouští vlastní solární elektrárnu

Botanická zahrada v Troji spouští vlastní solární elektrárnu

Botanická zahrada v Troji do budoucna počítá s úsporami energií a snížením uhlíkové stopy.

Solární elektrárna v Botanické zahradě
20. května 2023 - 12:30

Botanická zahrada hl. m. Prahy přestavila projekt vlastní fotovoltaické elektrárny v rámci nového areálu návštěvnického centra a výstavního sálu. Tento multifunkční objekt se pro návštěvníky otevře v červnu. Využití udržitelných zdrojů energie je součástí projektu ELENA Prague Energy (PENERGY), který se zaměřuje na snižování energetické náročnosti objektů a využití obnovitelných zdrojů energie v budovách ve vlastnictví města. Z tohoto programu plyne i financování a botanická zahrada je jedna z prvních příspěvkových organizací v Praze, která se zapojila. Realizaci i samotnou instalaci fotovoltaických panelů v zahradě realizuje městská společnost Technologie hlavního města Prahy, a. s.

„Botanická zahrada ze své podstaty dává důraz na ochranu životního prostředí, ekologii a udržitelnost, a to zejména ve své provozní činnosti. Projekt uplatnění alternativních zdrojů energií jsme připravovali již od roku 2021. Jeho součástí je i využití vlastních fotovoltaických elektráren v areálu zahrady, abychom významný podíl spotřeby elektrické energie dokázali pokrýt z vlastních zdrojů a současně využili jedinečnou polohu na slunečném jižním svahu. První fotovoltaické panely jsme nainstalovali na nový objekt zázemí pro zaměstnace, v rámci areálu návštěvnického centra s výstavním sálem, kde udržitelně vyrobená energie najde své využití. Následovat bude další solární elektrárna pro skleník Fata Morgana a pěstební zázemí. Fotovoltaika není jedinou technologií, kterou do budoucna hodláme využívat pro snížení energetické náročnosti našeho provozu,“ říká Bohumil Černý, ředitel Botanické zahrady hl. m. Prahy.

„V roce 2020 hlavní město přijalo klimatický závazek snížit do roku 2030 emise CO2 o 45 %, a to vůči roku 2010. To znamená zásadní redukci uhlíkové stopy a výrazné navýšení podílu elektřiny pocházející z obnovitelných zdrojů. Podporujeme veškeré projekty, jejichž cílem je efektivní úspora energii a prokazatelné zlepšení životního prostředí v Praze. Začít musíme u sebe. Je logickým krokem, že jedním z prvních míst, kde zahajujeme projekt využití udržitelných zdrojů energií, je právě botanická zahrada. Kromě ní se do programu zapojily i další organizace. V podobných projektech tak budeme pokračovat,“ uvádí Jana Komrsková, náměstkyně primátora hl. m. Prahy pro životní prostředí.

„Energetická bezpečnost je pro Prahu naprostou prioritou. Obnovitelné zdroje jsou v tomto ohledu klíčovým doplňkem, který nám tuto bezpečnost, ale i soběstačnost zajistí. Proto se soustředíme na zrychlení instalace solárních elektráren na městských budovách a já jsem rád, že právě botanická zahrada se jako jedna z prvních příspěvkových organizací Prahy do projektu PENERGY zapojila," doplňuje Michal Hroza, radní Prahy pro oblast infrastruktury.

Na výstavbu fotovoltaických elektráren (FVE) má botanická zahrada připravené dva projekty. Prvním z nich je realizace FVE v rámci objektu návštěvnického centra a výstavního sálu v Nádvorní ulici. Dalším plánovaným projektem je FVE u skleníku Fata Morgana. Instalována bude na plochách za skleníkem, které nemohou být využity pro expoziční účely. FVE bude napojena na vnitřní elektrorozvody areálu u skleníku Fata Morgana, tedy pěstebního zázemí a objektu restaurace a pro technologie vodních prvků, a bude používána pro vlastní spotřebu. V projektu fotovoltaických elektráren v botanické zahradě se počítá s instalací celkem až 222 panelů.

Projekt fotovoltaiky v areálu botanické  zahrady realizuje mětská společnost Technologie hlavního města Prahy (THMP), která je mimo jiné správcem sítě veřejného osvětlení a servisním partnerem další technologické infrastruktury kritické pro chod metropole.

„Výstavba solárních elektráren je jednou z našich činností v oblasti obnovitelných energií a chytrých řešení pro Prahu. V letošním roce předpokládáme realizaci zhruba pěti desítek instalací FVE na střechách budov v majetku hlavního města o celkovém instalovaném výkonu cca 1 MW. Výstavbou panelů pro nás projekt nekončí, jako obchodník s elektrickou energií umožníme zapojení vyrobené energie do spotřeby města nejen v rámci botanické zahrady,“ uvedl Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP.

Botanická zahrada láká na tradiční přehlídku křehké motýlí krásy

Botanická zahrada Praha je jednou z prvních příspěvkových organizací, které se do projektu ELENA Prague Energy (PENERGY) zapojily. Pražské společenství obnovitelné energie spolu s THMP zajišťuje instalace fotovoltaiky pro městské organizace, zařízení a objekty. Instalace FVE patří do projektu sdílené energetiky, kdy jednotlivé zapojené organizace a subjekty v rámci hlavního města Prahy budou sdílet vyrobenou elektrickou energii, což povede k ekonomičtějšímu a ekologičtějšímu nakládání s energetickými zdroji.

Pražskénovinky.cz informovala Darina Miklovičová z Botanické zahrady Praha.

(jv,prazskenovinky.cz,foto:Botanická zahrada Praha)Souhlasíte a podporujete stávku odborářů?

Ano
transparent.gif transparent.gif
17%
Ne
transparent.gif transparent.gif
7%
Je mi to jedno
transparent.gif transparent.gif
76%