Svátek má: Státní svátek

Regiony

Velikost textu:

Bezpečnostní kamery v parku Stromovka jsou na základě smlovy

Bezpečnostní kamery v parku Stromovka jsou na základě smlovy

Neoprávněná instalace bezpečnostních kamer na stožárech veřejného osvětlení („VO“) v parku Stromovka?

Stromovka
8. ledna 2020 - 12:30

Jak upozornila televize Prima v rámci hlavní zpravodajské relace dne 28. 12. 2019, došlo v parku Stromovka, v blízkosti ambasády Ruské federace, k instalaci nových bezpečnostních kamer na stožáry VO, což vyvolalo nevoli obyvatel Prahy 7. Společnost Technologie hlavního města Prahy, a.s. („THMP, a.s.“) byla dotazována, zda se jedná o protiprávní instalaci kamer na stožárech VO, které pro hlavní město spravuje.

„Na základě detailního šetření tímto sdělujeme, že bezpečnostní kamery byly instalovány na základě smlouvy o umístění nereklamních doplňků na zařízeních veřejného osvětlení uzavřené dne 31. 7. 2019 mezi Hlavním městem Prahou (zastoupeným správcem VO, tedy THMP, a.s.) a ČR -Ministerstvem vnitra (Policejním prezídiem ČR - Správa logistického zabezpečení). Policejní prezidium již v létě avizovalo rozšiřování počtu bezpečnostních kamer na některých lokalitách Prahy a po jejich instalaci a uvedení do provozu vždy uzavírá dílčí dodatky k výše uvedené smlouvě.Tak tomu je i v případě parku Stromovka," píše se ve vyjádření společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s..„Technologie hlavního města Prahy jako správce veřejného osvětlení pouze uzavřela s Policejním prezidiem smlouvu o poskytnutí stožárů VO pro umístění bezpečnostních technologií. Umístěné kamery nejsou součástí městského kamerového systému a THMP, a.s. ani Hlavní město Praha nejsou zpracovatelem obrazu, tedy nerozhodují ani o způsobu technického řešení, ani o směrování kamer, a ani o způsobu splnění návazných povinností vyplývajících z platné legislativy pro provozovatele kamerových systémů. Naše společnost bohužel nebyla přizvána k instalaci a nemohla tak reklamovat některé vážné výhrady k technickému provedení instalace i ke splnění dalších smluvních povinností tak, jak je ukázala reportáž televize PRIMA. V souladu s platnou smlouvou vyzveme v nejbližších dnech Policejní prezídium ČR - Správu logistického zabezpečení k nápravě a odstranění nedostatků. Vzhledem k vánočním svátkům nebyla prvotní informace poskytnutá reportérům televize PRIMA detailní a úplná, a z tohoto důvodu vydává společnost Technologie hlavního města Prahy ,a.s. tuto zpřesňující informaci,"  dodal k situaci Tomáš Jílek, předseda představenstva THMP ,a.s.. 

Prazskenovinky.cz informovala Lenka Semenďáková za Technologie hlavního města Prahy, a.s.

(jv,prazskenovinky.cz foto:arch.mhmp)